Du er her: Student.no > Karl Kristian Kroken

Karl Kristian Kroken

Sentralstyret – Medlem

Studiested: NORD – Nord universitet

E-post: k.kroken@icloud.com
Telefon: 97030758

Motivasjon for å stille til dette vervet

Jeg har alltid hatt et stort engasjement for miljøet jeg lever i. En av de sakene jeg brenner for er at studentene skal trives like mye i undervisningssituasjonen som på fritiden. Per dags dato jobber jeg siden av studiet som bomiljøkoordinator(20%stilling) for samskipnaden. Jobben går ut på å sikre studentenes trivsel på studentboligene, dette skjer i form av å lage aktiviteter. Jeg tilrettelegger for sosialisering for at studentene skal bli kjent og fungere i et bofellesskap, samtidig er jeg også en støttespiller som kan ta de tunge samtalene for de som trenger det. Jeg arbeider aktivt for at studenter skal føle seg inkludert. Når det kommer til arbeid i sentralstyret så er det viktig at sentralstyret fungerer som en enhet. Hovedfokuset mitt er både å komme med god politikk. Sentralstyret blir som et politisk verksted hvor de gode diskusjonene og uenighetene bidrar til at de gode løsningene kommer frem. En av de sakene som blir viktig for NSO neste år er revideringen av universitet – og høyskoleloven der det  er viktig at man får lovfesta en god studentmedvirkning.

For å nevne noen verv jeg har hatt tidligere:

Universitetstyret(Vara), Utdannings utvalget, Nugla studentforening(Fag og kvalitet, Markedsansvarlig), Nasjonalt råd for biofag, AU(Studentparlamentet Nord), Delegat på NSO landsmøtet, Fagrådet(MNT)

Hvis dere har noen spørsmål så er det bare å ringe meg på telefon.

Mvh

Karl Kristian