Du er her: Student.no > Mina Bjerke

Mina Bjerke

Læringsmiljøpolitisk komite – Medlem

Studiested: NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

E-post:
Telefon:

Motivasjon for å stille til dette vervet

Kjære Landsmøte!

Jeg er masterstudent ved Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet (NMBU) og ønsker herved å melde mitt kandidatur til medlem av læringsmiljøpolitisk komite. Jeg har i løpet av min studietid brukt mitt engasjement ved å delta i studentdemokratiet lokalt på NMBU, blant annet gjennom Studentting, Sentralt studieutvalg og Fakultetsstyret. Tidligere har jeg studert ved NTNU (daværende Høyskolen i Gjøvik) og har derfra erfaring fra høyskolesektoren.

Mine verv har gitt meg viktig innsikt og forståelse av digitaliseringsdebatten i UH-sektoren. Hvis mandatet til Læringsmiljøpolitisk komite innebærer digitalisering vil jeg derfor være godt kvalifisert. Uavhengig av hvilke mandat årets komite får er jeg forberedt på å legge ned mange timer og engasjement i å sette meg inn i mandatets spesifikke fagområder og arbeide med dette sammen med resten av komiteen.

Jeg mener at læringsmiljøet er avgjørende for at studenter skal lære effektivt og trives på studiet sitt, og at NSO sin læringsmiljøpolitikk er viktig for å sikre et godt læringsmiljø. Jeg håper dere vil gi meg tillitten til å jobbe det dette på vegne av Norges studenter og bistå AU og SST innen læringsmiljøpolitikk det neste året.