Du er her: Student.no > Tina Tufte Holtsdalen

Tina Tufte Holtsdalen

Læringsmiljøpolitisk komite – Medlem

Studiested: USN – Universitetet i Sørøst-Norge

E-post: tinaholtsdalen@hotmail.com
Telefon:

Motivasjon for å stille til dette vervet

Jeg ønsker å stille til valg som medlem i læringsmiljøpolitisk komite fordi jeg har et brennende engasjement for arbeidet og sakene som nettopp denne komiteen kan få arbeide med.

Jeg har hatt verv som tillitvalgt, uavhengig parlamentsmedlem og fagpolitisk ansvarlig ved mitt universitet. Min rolle i campusstyret har også vært preget av mitt engasjement for nettopp læringsmiljø og hvordan dette påvirker studentvelferd og -helse.

Jeg er en av studentene i dag som er en del av et studium som innehar mye digital undervisning, og denne har stort forbedringspotensiale. For at vi skal kunne tilby like rett og mulighet for utdanning til alle, vil også en digitalisering i universitets- og høgskolesektoren være gunstig for å oppnå dette målet.

Jeg ønsker å bruke mine erfaringer med temaet og mitt arbeid med læringsmiljø til å videreutvikle og undersøke strategier for å bedre og sikre det gode læringsmiljøet for alle studenter, særs det digitale læringsmiljøet som nå blir mer og mer dagsaktuell.

Videre ønsker jeg å være et kreativt, sympatisk og tydelig tilskudd til læringsmiljøpolitisk komite, som kan bygge opp under kompetansen som allerede ligger i komiteen.

For meg blir det viktig å gjøre et grundig arbeid og kartlegging omkring det digitale læringsmiljøet, som NSO kan benytte seg av i videre arbeid i periodene som kommer.