Du er her: Student.no > Julie Størholdt Iversen

Julie Størholdt Iversen

Arbeidsutvalget – Fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig

Studiested: OsloMet – Storbyuniversitetet

E-post:
Telefon:

Motivasjon for å stille til dette vervet

En kald desemberkveld i 1994 kom ei lita jente til verden. Allerede de første leveårene hennes var det lett å se at hun var meget selvstendig, omsorgsfull, engasjert i det hun gjorde, og svært vitebegjærlig. Forventningene var høye, og både familie og venner spurte etterhvert ofte om ikke den lille jenta en dag så for seg å bli statsminister.

Den lille jenta var meg, Julie Iversen, og statsminister kunne jeg aldri tenke meg å bli. Men jeg har bevart mange av egenskapene mine fra barndommen, og spesielt engasjementet mitt i det jeg gjør. Derfor ønsker jeg å stille som fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig i NSO.

Jeg er fremdeles selvstendig, og vil tørre å påstå at jeg har bein i nesa, men jeg har også lært meg hvor mye man får til i fellesskap. God kommunikasjon og godt samarbeid åpner mange dører. Dette har jeg fått erfare gjennom personlige opplevelser, studier og ikke minst min tid i studentpolitikken. Jeg har tro på at evne til å arbeide på egenhånd, for deretter å dele erfaringer i et fellesskap er en god og viktig kombinasjon i vervet jeg nå søker.

Også omsorg er viktig for meg i dag. Omsorg er en del av studiehverdagen min, og forhåpentligvis en stor del av min yrkesaktive fremtid. Jeg studerer barnevern, og skal etter planen ha en bachelorgrad i mai. Jeg ønsker å oppleve at andre også har muligheter til å skape seg gode liv. Innenfor studentpolitikken har dette vært hjertesaken min – å jobbe for at institusjonene og samarbeidspartnere skaper gode forutsetninger, slik at alle som ønsker har muligheten til å starte på, og gjennomføre høyere utdanning. Nært hjertet ligger også ønsket om at alle studenter skal ha det bra så lenge de studerer, både fysisk, psykisk, sosialt og digitalt. Det er en klar sammenheng mellom de verktøyene som brukes, hvordan disse er utformet, og studiekvaliteten. Jeg ønsker et større fokus på denne sammenhengen, spesielt innenfor digitalisering og digitalt læringsmiljø. Samtidig er jeg ikke klar for å slippe resultatene fra SHoT-undersøkelsen 2018 helt enda. Resultatene viser oppsiktsvekkende tall hva gjelder diskriminering og trakassering, og dette er noe som blir viktig å jobbe videre med i året som kommer. Spesielt viktig blir dette i den videre utformingen av UH-loven. Dette er bare noen av sakene jeg ser for meg blir viktige i året som kommer.

For jeg har fremdeles et like stort engasjement som da jeg var ei lita jente. Jeg brenner virkelig for læringsmiljø, et fagområde som har stått hjertet mitt nært siden jeg startet i studentpolitikken. Et fagområde jeg har fått jobbe med og opparbeidet meg mye kunnskap om gjennom ulike verv og arbeidsoppgaver. Jeg har fått muligheten til å lære så mye om fagområdet, men jeg er ikke ferdig utlært.

Snarere tvert om er jeg klar og motivert for å tilegne meg mer kunnskap. Som nevnt var jeg lærevillig som barn, og ønsket å utforske verden. Denne egenskapen har jeg bevart, og jeg ønsker å utforske fagområdet, og ikke minst utfordre meg selv, institusjonene, politikerne og alle andre relevante aktører. For å forstå, og å lære mer, vil jeg lytte til hva studentene har å si. Det er tross alt studentene som vet best hvordan det er å være student i dag, og hvilke utfordringer de møter på i hverdagen. Jeg tror, og håper, jeg kan være en stor ressurs i å forstå og bidra til å løse disse utfordringene med de innspillene jeg får, og den kunnskapen jeg kommer til å tilegne meg videre.

Jeg tror mine egenskaper, min kompetanse og mitt ønske om å lytte gjør meg godt egnet til vervet jeg stiller til, og håper på Landsmøtets tillit til å få jobbe med fagområdet jeg elsker i året som kommer.