Du er her: Student.no > Joachim Børlie

Joachim Børlie

Læringsmiljøpolitisk komite – Leder

Studiested: UiS – Universitetet i Stavanger

E-post: joachimborlie@gmail.com
Telefon: 91797664

Motivasjon for å stille til dette vervet

Kjære landsmøte,

jeg ønsker å få lov til å være med å utarbeide god læringsmiljø-politikk det neste året. Jeg ønsker også å fortsette fokuset på læringsmiljø, og hvordan læringsmiljøet påvirker kvaliteten, og da spesielt program- og rammekvaliteten i høyere utdanning. Godt læringsmiljø for meg er ett helhetlig læringsmiljø hvor alle parametere blir ivaretatt, og hvor studentene selv har mulighet til å påvirke sitt eget læringsmiljø.

Av relevant erfaring er jeg akkurat nå nestleder for læringsmiljø i Studentorganisasjonen StOr ved UiS. Der har jeg vært så heldig å få arbeidet med læringsmiljø i alle forskjellige aspekter. Jeg har vært så heldig å få være med å utforme fysiske arealer, støtte opp under linjeforeninger og studentorganisasjoner, og fått lov til å arbeide sammen med dem om hvordan vi kan arbeide med det psykiske læringsmiljøet. I tillegg har jeg vært medlem av læringsmiljøutvalget, og har vært representant for UiS i Velferdstinget i Stavanger.

Etter flere år både som praksisstudent, vikarlærer, og nå som nestleder i StOr har jeg arbeidet mye sammen med andre, og vil si at jeg er en god lagspiller. Dette har også gitt meg den nødvendige selvtilliten til å ta ordet, og formidle både kunnskap og mine meninger. Samtidig er jeg ikke redd for å komme med mine meninger. Gjennom arbeidet i biblioteksgruppen i UH-nett Vest har jeg fått ett bredere syn spesielt på hvordan man tenker på fysisk læringsmiljø, og hvor mye dette betyr for studentene. I tillegg er jeg fryktelig glad i å preike, og gjør det gjerne med både Jørgen Hattemaker og Kong Salomo.

Jeg håper landsmøtet finner meg tilliten verdig til en plass i komiteen. Godt valg!