Du er her: Student.no > Jesper Krusell

Jesper Krusell

Læringsmiljøpolitisk komite – Medlem

Studiested: HVL – Høgskulen på Vestlandet

E-post: 137246@stud.hvl.no
Telefon: 98131037

Motivasjon for å stille til dette vervet

Kjære Landsmøte!

Etter mye om og men, så har eg bestemt meg å stille som medlem i læringsmiljøpolitisk komité, då eg trur at eg kommer å gjøre mest nytte der.

Eg stiller til LMPK fordi eg vil forbedre dagen bruk av digitale hjelpemidler i dagens undervisning. Eg er også interessert i utviklingen av dagens teknologi som gir en bedre læringsmiljø. I 2017 vedtok STVL en resolusjon som heter ”Frafall i utdanning ved Høgskolen på Vestlandet”. Dette er noe som eg vil legge mer fokus på, på et nasjonalt nivå.

Eg sitter per idags dato som stedlegledere for Region sør i Studenttinget på Vestlandet (STVL), samt digitaliserings-, bærekrafts-, og utviklingsansvarlig. Innen det så har eg en bachelorgrad som Branningeniør og har søkt master innen Brannsikkerhet ved HVL.

Eg har vært tilitsvalgt, vært nestledere i studentrådet i Haugesund, suttet i høgskolestyret for gamle Høgskolen Stord/Haugesund, vært studenttingsrepresentant i 2 år i STVL og sitter nå i AU i STVL, med følgende verv og uttrådd.

Så eg håper at eg får deres tillit og får sitte i dette verve, trotts at eg er svensk! Eg tror at eg kommer være til stor nytte hær! Eg har et stort engasjement, jobber godt med andre, men jobber også godt på egen hånd.

Om dere lurer på noe, så ta gjerne kontakt med meg!