Du er her: Student.no > Informasjon i forbindelse med koronaviruset > Informasjon om studentøkonomi under koronautbruddet

Informasjon om studentøkonomi under koronautbruddet

Informasjon om økonomisk bistand til studenter med bortfall av inntekt som følge av koronaviruset:

14.04.2020: Regjeringen sikrer lønnskompensasjon til permitterte i 18 dager etter utløpet av lønnspliktsperioden. Dette gjelder også for de uten rett til dagpenger, som studenter. Les mer på regjeringen.no

09.04.2020: Studenter som jobber i helse- og omsorgssektoren mister ikke stipend selv om de jobber for mye. Regjeringen fjerner midlertidig inntektsgrensen for hvor mye disse kan tjene uten å miste stipend. Les mer på regjeringen.no og på Lånekassens sider.

03.04.2020: Stortinget har vedtatt 1 milliard i stipend til studenter som mister inntekt som følge av koronasituasjonen. Regjeringen  foreslo å åpne for et ekstralån for studenter på 26.000 kr for studenter med inntektsbortfall. Stortingsflertallet sikrer at deler av dette omgjøres til stipend i etterkant. Les mer på regjeringen.no.
Se Lånekassens sider for informasjon om ekstralånet. 

26.03.2020: Den varslede tiltakspakken fra regjeringen for studenter med inntektsbortfall som følge av koronaviruset vil mest sannsynlig legges frem i morgen 27.03. Lekkasjer i media tyder på at regjeringen vil utbetale den resterende studiestøtta for vårsemesteret i sin helhet den 15. april, og i tillegg åpne for et ekstralån på 26.000 kr for studenter med inntektsbortfall. Norsk studentorganisasjon aksepterer ikke at norske arbeidstakere forskjellsbehandles. Studenter med deltidsjobb må få økonomisk støtte, ikke større gjeldsbyrde. Nå setter vi vår lit til at Stortinget retter opp i denne urettferdigheten. Løsningen for studenter med inntektsbortfall må komme i form av stipend, ikke økt lån.
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/qLBPdg/regjeringens-student-pakke-utvider-laanet-til-dem-som-mister-ekstra-jobben
https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/studentoppror-mot-kriselan_-_-skal-ikke-vi-ogsa-fa-del-i-godene-vi-har-betalt-skatt-for_-1.14961156

19.03.2020: Stortinget vedtok som en del av dagens krisepakke at regjeringen skal lage en ordning via Lånekassen for studenter med bortfall av inntekt på grunn av koronaviruset. NSO jobber nå opp mot regjeringen for å sikre at denne ordningen vil gjelde alle studenter med bortfall av inntekt, også de som ikke har støtte i Lånekassen. Se gjerne våre kommentarer i denne nyhetssaken hos NRK: https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/internasjonale-studenter-pa-bar-bakke-i-koronakrisen_-_-sjokkerende-lite-hjelp-a-fa-1.14951930

Se også side 7 og 8 i innstillingen fra finanskomiteen for det som ble behandlet i Stortinget. https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/innstillinger/stortinget/2019-2020/inns-201920-197s.pdf

Norsk studentorganisasjon jobber opp mot storting og regjering for å få løst opp i fallgruver studenter havner i,  deriblant økonomisk støtte/bistand til studenter som har fått bortfall av inntekt som følge av koronaviruset.

Oppropet vi har sammen med andre organisasjoner for studentenes krisepakke

Mediesaker om studentøkonomi i forbindelse med koronakrisa

20.03.20 Universitas:  Utvidet frist for å søke om lån og stipend 

19.03.20 NRK: Studenter med barn frykter for egen studier i koronakrisen: -nesten umulig å konsentrere seg

19.03.20 Dagbladet: Nærmere løsning for studenter

19.03.20 NRK: Studentene får bare lån når andre får krisehjelp

19.03.20 Khrono: Stortinget vil hjelpe studentene. Studenter som blir permittert fra deltidsjobb skal få hjelp, lover Stortinget i krisepakke

18.03.20 Fri Fagbevegelse: Hva har jeg krav på av NAV?

18.03.20 Framtida: Studentar får ingen økonomisk korona-hjelp

18.03.20 Aftenposten: Studenter som mister deltidsjobben får ikke dagpenger

18.03.20 VG: Viktoria (22) permittert fra deltidsjobben: Ber regjeringen gi krisehjelp til studenter

18.03.20 Khrono: SV og Rødt vi ha dagpenger også for studentene 

17.03.20 Under Dusken: Studenter avhengige av deltidsjobb, kan ende opp med å måtte ta opp forbrukslån

17.03.20 Universitas: Mathilde er permittert i 26 uker 

17.03.20 Fri Fagbevegelse: Studentlederen er bekymret: -Uten ekstrainntekter går studentene med underskudd

17.03.20 NRK: Studenter fortviler i koronakrisen – får ikke søke dagpenger

17.03.20 Dagbladet: Trosser coronaråd – Jeg må! (om studenter som reiser hjem pga økonomi)

16.03.20 Universitas: Permitterte studenter får ikke dagpenger

16.03.20 Studvest: Nav gir ikke studenter permitteringspenger