Du er her: Student.no > Informasjon i forbindelse med koronaviruset

Informasjon i forbindelse med koronaviruset

Norsk studentorganisasjon jobber kontinuerlig med hvordan koronaviruset Covid-19 påvirker norske studenters studiehverdag, både faglig og økonomisk. Vi oppfordrer alle studenter til å rette seg etter myndighetenes retningslinjer og råd.

Under finner du lenker til  informasjonssidene til universitetene og høgskolene som er tilknyttet Norsk studentorganisasjon. Her finner du informasjon om undervisning, praksis, utveksling osv på din institusjon.

Regjeringen endrer reglene for praksis i høyere utdanning:

Koronaviruset påvirker praksis for mange studenter. Nå gis universitetene og høyskolene mer fleksibilitet i hvordan de gjennomfører praksis for studentene. Pressemelding fra regjeringen om endringene som gjøres:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-endrer-reglene-for-praksis-i-hoyere-utdanning/id2693955/
Er du praksisstudent oppfordrer vi deg til å ta kontakt med utdanningsinstitusjonen du er tilknyttet for å få informasjon om hvordan din praksis blir påvirket av dette.

Informasjon tilknyttet studenter i utlandet:

Det er viktig at studenter som er på utenlandsreise har registrert seg på UD sine sider for retningslinjer når det gjelder reiser. Dette for å sikre at reisende mottar informasjon fra UD. Videre råder vi deg til å se UDs reiseinformasjon, samt informasjon fra utdanningsinstitusjonen du er tilknyttet.

Offentlige myndigheter:

Helsedirektoratet (helsenorge)
https://helsenorge.no/koronavirus

Regjeringen
Informasjon om koronavirusutbruddet og barnehager, skoler og høyere utdanning:
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/innsikt/barnehager-skoler-hoyskoler-og-universiteter-stenges-pa-grunn-av-koronaviruset/id2693333/

Spørsmål og svar om koronavirus og studenter i Norge:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/koronavirus-og-studenter-i-norge/id2693629/

Informasjon fra regjeringen om norske utenlandsstudenter:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/korona-og-norske-utenlandsstudenter/id2693554/

Regjeringen endrer reglene for praksis i høyere utdanning:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-endrer-reglene-for-praksis-i-hoyere-utdanning/id2693955/

Folkehelseinstituttet
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Utenriksdepartementets reiseinformasjon
https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/korona_info/id2691821/

Lånekassen
https://www.lanekassen.no/korona

Andre organisasjoner:

Landsorganisasjonen i Norge (LO):
https://www.lo.no/hva-vi-mener/lo-advokatene/sporsmal-og-svar/korona-og-studentene/#Hvilke_rettigheter

Unio – hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede: 
https://www.unio.no/koronavirus/hvordan-pavirker-koronasituasjonen-studielopet-mitt/

Offentlige utdanningsinstitusjoner:

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
https://aho.no/no/infocorona

Høgskolen i Innlandet
https://www.inn.no/om-hoegskolen/nyheter/koronaviruset-hinn-stenges-fra-12.-mars-kl-1800

Høgskolen i Molde
https://www.himolde.no/om/hms/koronaviruset/index.html

Høgskolen i Østfold
https://www.hiof.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/2020/informasjon-om-coronaviruset.html

Høgskolen på Vestlandet
https://hvl.no/student/utveksling/reiserad-og-sykdomsutbrudd/

Høgskulen i Volda
https://www.hivolda.no/korona

Kunsthøgskolen i Oslo
https://khio.no/om-kunsthogskolen-i-oslo/aktuelt/nye-koronatiltak-pa-khio-oppdateres

Nord universitet
https://www.nord.no/no/aktuelt/informasjon-om-koronavirus

Norges handelshøgskole
https://www.nhh.no/koronavirus/

Norges idrettshøgskole
https://www.nih.no/informasjon-om-koronaberedskap/

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
https://www.nmbu.no/student/studieadm/aktuelt/node/39708

Norges musikkhøgskole
https://nmh.no/studenter/nyheter/nmhs-beredskap-og-koronaviruset-1

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet
https://www.ntnu.no/korona

OsloMet – storbyuniversitetet
https://www.oslomet.no/om/nyheter/informasjon-studenter-ansatte-koronaviruset

UiT – Norges arktiske universitet
https://uit.no/korona

Universitetet i Agder
https://www.uia.no/om-uia/retningslinjer-og-informasjon-om-koronaviruset

Universitetet i Bergen
https://www.uib.no/korona/134449/koronavirus-informasjon-til-studenter

Universitetet i Oslo
https://www.uio.no/om/hms/koronavirus/index.html

Universitetet i Stavanger
https://www.uis.no/om-uis/nyheter-og-presserom/viktig-informasjon-om-koronaviruset-article139178-8108.html

Universitetet i Sør-Øst Norge
https://www.usn.no/aktuelt/nyhetsarkiv/koronaviruset-vedtak-og-oppdateringer-16-03-2020

Private utdanningsinstitusjoner:

Bergen Arkitekthøgskole
http://www.bas.org/Nyheter/Pressemelding-Covid-19-smitte-bekreftet-ved-BAS

BI
https://www.bi.no/om-bi/koronavirus/#generell-informasjon-om-koronaviruset-(covid-19)

Dronning Mauds Minne Høgskole
https://dmmh.no/hva-skjer/koronaviruset-oppdaterte-rad-og-retningslinjer

Fjellhaug Internasjonale Høgskole
https://fih.fjellhaug.no/informasjon-fra-fih-om-koronavirus-covid-19/

Høyskolen Kristiania
https://www.kristiania.no/en/about-kristiania/information-about-the-corona-virus/information-about-the-corona-virus-for-students/

Lovisenberg Diakonale Høgskole
https://ldh.no/koronavirus

NLA Høgskolen
https://www.nla.no/nyheter—containerside/2020/mars/utbruddet-av-koronaviruset/

MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
https://www.mf.no/corona

VID vitenskapelige høgskole
https://www.vid.no/om-oss/beredskap/