Du er her: Student.no > Håkon Heintz

Håkon Heintz

Sentralstyret – Medlem

Studiested: NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

E-post: haakonheintz@outlook.com
Telefon: 97645015

Motivasjon for å stille til dette vervet

Det siste studieåret har jeg sittet på heltid som stedlig leder i Gjøvik i Studenttinget NTNU, og der har jeg sett hva som er viktig for studenter i forskjellige byer og campuser. Den unike erfaringen med å være en del av NTNU og 42 000 studenter, og samtidig lede et lokalt Studentparlament for 4000 vil hjelpe meg i arbeidet med å se ulike perspektiver. Jeg har egentlig bare et år i studentpolitikken så føler at jeg fortsatt kan komme med nye ideer, men har mest bakgrunn fra studentfrivilligheten med det lokale studenthuset.

Jeg liker å søke kompromisser å finne gode løsninger etter en debatt, men hvis jeg mener noe sterkt så vil jeg stå på mitt. I en gruppe er jeg ofte den personen som liker å se løsninger og hvordan man kan fikse noe med en gang. Er en relativt utålmodig sjel og kan derfor muligens oppfattes som litt masete til tider. Ærlighet og direkte kommunikasjon er noe jeg verdsetter høyt, og på den måten mener jeg at man får til best mulig samarbeid.

En av de viktigste sakene for meg er å minske avstaden mellom NSO og resten av medlemslagene og studentmassen generelt. Vi må jobbe mer for å opplyse om hva som jobbes med og hvorfor dette er viktig. Dette vil styrke både den lokale og nasjonale studentstemmen og forhåpentligvis øke deltagelsen. Jeg har fortsatt studentfrivilligheten som en kjernesak og mener at instutisjoner og myndigheter på jobbe mer for dette. Dette er den beste måten for å styrke studietiden og dermed forhindre ensomhet og frafall. Det må stilles strengere krav og tilsyn rundt dette tilbudet, variasjonen i dag er for stor mellom instutisjoner og innad i de. Naturligvis står også gratisprinsippet høyt på min liste over det beste med det norske utdanningsystemet. Jeg kunne tenke meg å muligens se på løsninger for å få pensum og annet utstyr som man trenger i studietiden inn under dette. Her kommer også praksis, studiereiser og andre kostander også inn. Når den økonomiske situasjonen er så uholdbar som i dag må man legge til rette ved instutisjonen da myndighetene ikke gjør nok. Jeg har selv byttet studie etter et år og mener at vi må reversert konverteringsorden så fort som overhodet mulig. Stresset dette vil påføre studenter som allerede tar en veldig vanskelig beslutning kan bli for mye. Når man straffer studenter for å enten påføre ny kunnskap eller bytte vei slik at man oppnår noe annet i livet er rett og slett ikke greit.

Jeg mener at jeg er en god kandidat med friske ideer og ulike perspektiver som vil gjøre det godt sammen med resten av sentralstyret for å finne de beste løsningene for hele studentmassen.