Du er her: Student.no > Gard Løken Frøvoll

Gard Løken Frøvoll

Sentralstyret – Medlem

Studiested: UiO – Universitetet i Oslo

E-post: gfroevoll@gmail.com
Telefon: 95805839

Motivasjon for å stille til dette vervet

Jeg stiller til sentralstyret til Norsk studentorganisasjon fordi jeg ønsker å bidra til at dagens og morgendagens studenter får en best mulig studietid.

 

Nøkkelinformasjon:

– Fulltidsverv som politikk- og medieansvarlig i Velferdstinget i Oslo og Akershus

– Sentralstyret i Unge Venstre

– Bred studieerfaring. Studert på Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og Akershus, samt vært på utveksling til University of Adelaide.

 

Øvrig informasjon:

– Bachelor i matematikk, masterstudent i samfunnsøkonomi.

– Ordførerkandidat i Sør-Odal i 2019.

– Fagutvalget og instituttstyret på Økonomisk institutt.

– Tidligere engasjert i Changemaker, Elevorganisasjonen, KFUK-KFUM, AUF.

Jeg anser erfaringen min fra arbeidsutvalget i Velferdstinget i Oslo og Akershus som veldig nyttig. Når man sitter på fulltid og jobber med studentpolitikk får man svært god innsikt i tematikken. Selv om VT hovedsakelig jobber med studentvelferd, får man god innsikt i flere saksfelter ved å være i miljøet. Det er for eksempel veldig naturlig for meg å observere studentparlamentsmøter hos UiO eller OsloMet, og på den måten lære om mange forskjellige studentsaker. I tillegg fungerer tidvis arbeidsutvalget som et lite sentralstyre, der vi diskuterer oss frem til de beste løsningene i fellesskap. Dette har vært veldig lærerikt. Å finne de gode kompromissene er noe av det mest givende ved å diskutere konkrete saker.

Videre har jeg hatt diverse verv i Venstre og Unge Venstre. Nå sitter jeg i sentralstyret i Unge Venstre, og er leder og ordførerkandidat for Sør-Odal Venstre. Jeg har også jobbet en periode på Stortinget. Dette er erfaringer jeg setter stor pris på, og som jeg tror kan bli veldig nyttige som sentralstyremedlem i NSO. Sentralstyreerfaringen fra Unge Venstre kommer naturligvis godt med når man ønsker seg inn i NSOs sentralstyre. Det å sitte i et sentralstyre betyr at man representerer svært mange mennesker, om det er ungdomspolitikere eller studenter. Dette er et stort ansvar som man skal ta på alvor. Dette har jeg erfaring med, og trives i rollen. I tillegg vil jeg si at min bakgrunn fra sentrum-høyre i norsk politikk gjør at jeg kan bringe inn nyttige perspektiver på hvordan utforme NSOs politikk på en måte som fører til størst mulig gjennomslag opp mot en sentrum-høyre-regjering.

Jeg håper tiden fremover blir bra for NSO. Studentene fortjener et sterkt NSO, og det skal jeg gjøre mitt beste for å bidra til.