Du er her: Student.no > Felipe F. Garcia

Felipe F. Garcia

Arbeidsutvalget – Nestleder

Studiested: NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

E-post: Fawcett.Garcia@gmail.com
Telefon: 93292753

Motivasjon for å stille til dette vervet

Kjære venner og kollegaer,

Mitt første møte med studentbevegelsen var sommeren 2016 da jeg gikk fra vara til fast representant i Studenttinget NTNU. Der satt jeg frem til utgangen av 2017, da jeg ble valgt til arbeidsutvalget som internasjonalt ansvarlig. Siden sommeren 2018 har jeg også vært medlem av internasjonal komite i NSO.

Det siste halvåret i internasjonal komite har vært spennende og lærerikt. De to største sakene som vi har jobbet med, har vært videreutviklingen av NSOs arbeid for flyktninger i høyere utdanning og integrering av bærekraftsmålene i høyere utdanning. Likevel har jeg spurt meg selv hva det betyr å sitte i en politisk komite og hva vårt arbeid vil bli brukt til. Arbeidsutvalget og SST bruker mange av rapportene og dokumentene som de politiske komiteene utformer, men i hvor stor grad blir de brukt ellers?

NSO sitter på utrolig mye kunnskap og erfaringer om alle fagområdene, og disse kommer fra alle som har og har hatt et verv i NSO. Dette er arbeidsutvalget utrolig gode til å utnytte, og det er det som gjør dem til det sterke laget de ofte er. Likevel er det vanskelig å finne frem til hva de ulike organene i organisasjonen holder på med. Synligheten jeg savner, er ikke bare viktig for å spre kunnskap og saker, men også for å skape mer gjennomsiktighet og synliggjøre prosessene i organisasjonen, både for medlemslagene og studentene vi representerer.

I vervet som nestleder ønsker jeg å jobbe for å heve og tilgjengeliggjøre arbeidet NSO jobber med. De kommende årene ønsker jeg å se at arbeidet NSO utarbeider i større grad blir utnyttet av flere studentdemokratier og andre studentorganisasjoner. NSO har også mye å lære av sine medlemslag. Studentdemokratiene i Norge jobber med mange forskjellige saker, og mye av den kunnskapen kan NSO og resten av student-Norge utnytte ved økt dialog og et bredt mangfold av tillitsvalgte i organisasjonen. Tettere dialog med medlemslagene er enhver nestleders nirvana, men vi må skape flere forutsetninger for at denne dialogen skal skje. Jeg ønsker å se en kultur hvor studentdemokratier og NSO tar kontakt med hverandre og jobber sammen om felles saker, slik at man stiller sterkere, utarbeider bedre politikk og gjør hverandre klokere.

Håper at dere tar kontakt om dere har spørsmål. Godt valg!