Du er her: Student.no > Fatema Al-Musawi

Fatema Al-Musawi

Arbeidsutvalget – Nestleder

Studiested: UiS – Universitetet i Stavanger

E-post: alm.fatema@gmail.com
Telefon: 48909148

Motivasjon for å stille til dette vervet

Hvorfor jeg vil bli nestleder spør jeg meg selv enda, med mange tanker i hodet. Jeg ønsker å jobbe med utrolig mye av det NSO har av politikk, samtidig som jeg ønsker å jobbe med å styrke organisasjonen.

Revidering av universitets- og høgskoleloven blir ekstremt viktig å følge opp i tiden framover. Vi må ikke gi oss i kampen mot konverteringsordningen og i større grad koble opp næringslivet i arbeidet med studentpolitikken.

Næringslivet er viktig i arbeidet med studentpolitikken av mange grunner:

  1. Kravet om master til ulike stillinger kan føre til demotiverte studenter som tar master. Det gjør at læringsmiljøet ikke holder det nivået man ønsker
  2. Oppfordre i større grad næringslivet til betalte internship/trainee stillinger, da vi er mer verdt.

Vi må også legge større press på universell utforming og bedre inkludering av studenter med ulike behov. I dag er det ikke gode nok retningslinjer på hvordan institusjonene skal tilrettelegge for studenter med behov som ønsker å følge undervisning. Flere rullestolbrukere blant annet dropper ut fordi byggene og auditoriene ikke er lagt til rette for dem.

Dette er bare noe av det som engasjerer meg politisk i NSO, og noe av det jeg ønsker å hjelpe til med å sette fokus på. Organisasjonsmessig så må vi bli mer inkluderende. Gjennom mine straks to perioder i sentralstyret, har man blitt gjort mer og mer oppmerksom på at varaene ikke føler seg inkludert. Dette har blitt etterlyst, men budsjettet har ikke tillat det. Derfor håper jeg landsmøte vil gi rom i budsjettet for å få til dette. Ikke nok med det må medlemslagene få mer igjen, og kurstilbudet bør ses på og styrkes.

Jeg har lang fartstid fra partipolitikken, noe jeg tror har ganske mange fordeler når NSO skal ut og drive det viktige lobby-arbeidet. De siste to årene har jeg vært ambassadør og assistent i stopp hatprat- kampanjen, der jeg blant annet har fått jobbet med Europarådet og fått ledet et fem-dagers kurs med 40 ungdommer fra hele Norden. Organisatorisk har jeg de siste to årene jobbet i kirkelig dialogsenter Stavanger, der jobben min har vært å starte en ungdomsorganisasjon for unge i Rogaland. Der har arbeidet bestått i alt fra økonomi til markedsføring og det å holde foredrag i videregående skoler.

Den mest relevante studentpolitiske erfaringen jeg har, er sentralstyret i NSO og universitetsstyret ved universitetet i Stavanger. Jeg har også vært medlem i klagenemnda, to ulike institutter, og kontrollkomiteen i studentparlamentet.

Jeg håper disse erfaringene og mine egenskaper vil være en styrke i NSO. Jeg tror at mine erfaringer og det at jeg ikke har vært i et heltidsverv, vil bringe inn nye perspektiver i arbeidsutvalget.

Jeg håper landsmøte vil gi meg deres tillit og ønsker alle lykke til med valget.

Lurer du på noe?

«Ring meg, søk meg, ta en kjangs og møt meg – Mail og SMS er helt OK»