Du er her: Student.no > Fam Karine Heer Aas

Fam Karine Heer Aas

Arbeidsutvalget – Velferds- og likestillingspolitisk ansvarlig

Studiested: MF – MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

E-post: fam@student.no
Telefon: 900 82 746

Motivasjon for å stille til dette vervet

Jeg har nå jobbet i NSO i 8 måneder som velferds- og likestillingsansvarlig. Det har vært utrolig krevende, artig, givende, spennende, slitsomt, lærerikt og stressende, men på de aller fleste måter helt fantastisk. Jeg bestemte meg veldig tidlig i 2019 at jeg uten tvil hadde lyst på et år til.

Før jeg ble valgt til arbeidsutvalget i NSO i fjor har jeg sittet ett år i sentralstyret, ett år på fulltid i velferdstinget i Oslo og Akershus og ett og et halvt år som leder av studentrådet på MF vitenskapelige høyskole. Gjennom de tidligere vervene min økte sakte, men sikkert, engasjementet mitt for studentpolitikken, og for velferd og likestillingsfeltet.

Vervet i NSO begynte med en enorm gjennomgang av notater, sette meg inn i kompleksiteten ved studentboligbygging, lese meg opp på forskning, opplæring i hvordan få politisk gjennomslag og hvordan politiske prosesser fungerer. Bare noen uker senere begynte forberedelsene til statsbudsjettet, og jeg innså raskt at arbeidet statsbudsjettet er mer enn det som blir lagt frem for stortinget. Hvis jeg skal være helt ærlig så var jeg nok ikke klar over hva jeg gikk til når jeg fikk tilliten fra landsmøtet til å være en del av AU. Det jeg hadde var et stort engasjement og et brennende ønske om å bidra til å gjøre studietiden til den beste for alle, og at alle skal få lov til å ta del i den. Det engasjementet har jeg fortsatt, forskjellen er at nå vet jeg hva jeg går til.

Jeg mener at studentøkonomi er den viktigste saken NSO jobber med, en tilstrekkelig økonomi er avgjørende for å sikre reell lik rett til utdanning. Dette er en av de langtrukne prosessene jeg har fått lov til å jobbe med. For eksempel så har studentbevegelsen jobbet i over 15 år for å få 11 måneders studiestøtte, i 2017 kom pengene for den 1. uken til studentene, og i 2020 skal vi være i mål. I NSO er det viktig å ha tålmodighet, for gjennomslagene kommer, men ikke men en gang vi har vedtatt politikken. Jeg vet at det jeg har jobbet med, og forhåpentligvis får lov til å jobbe med videre, ikke blir ferdigstilt mens jeg er i studentpolitikken. Men jeg vil være med på å legge grunnlaget for nye store gjennomslag for studentene.

Jeg føler meg ikke ferdig, jeg har jo akkurat begynt. Jeg ønsker å jobbe videre med Studentenes helse- og trivselsundersøkelse, for tiden jobber Folkehelseinstituttet med å analysere og å forske på resultatene fra undersøkelsen. Dette gir oss en unik mulighet til å fortsette å presse regjeringen og stortinget på en stortingsmelding om studenthelse. Utvalget som arbeider med revideringen av universitets- og høyskoleloven skal også gjennomgå samskipnadsloven. Da er det en stor fordel at jeg allerede kjenner godt til loven, og det arbeidet vi har gjort på dette allerede. I UH-loven mener jeg også det er avgjørende at vi gir studentene den sikkerheten de fortjener, gjennom et lovverk som gir rett til tilrettelegging, rett til en god forsikring og rett til en trygg studenthverdag der alle skal bli gitt den samme muligheten.

Jeg håper på landsmøtets tillit til å fortsette arbeidet jeg har begynt og til å fortsette å legge flere grunnsteiner på fjellet som vil gi studenter en inkluderende og kunnskapsrik studietid, der verken penger på kontoen, kjønn, funksjonsnedsettelser eller andre ting kan sette kjepper i hjulene.

Godt valg!