Du er her: Student.no > Eira Garrido

Eira Garrido

Internasjonal komite – Medlem

Studiested: UiB – Universitetet i Bergen

E-post: eiragarrido@gmail.com
Telefon: 40640603

Motivasjon for å stille til dette vervet

Kjære landsmøte!

Jeg heter Eira og jeg stiller til gjenvalg i internasjonal komite i NSO.

Jeg har god kunnskap om politikk og samfunnsliv utenfor landets grenser, både med studier i Sammenliknende politikk, utvekslingsopphold i Barcelona og engasjementet med bærekraftsmålene.

Mandatsarbeidet til internasjonal komite til NSO går ut på at vi skal komme med innspill og skape dialogmuligheter for studenter og høyere utdanningsinstitusjoner, samt beslutningstagere. Jeg har også vist aktivt engasjement i skolens ulike foreninger, styre råd og utvalg i samtlige semestre. Av mine styreverv ønsker jeg spesielt å trekke frem mitt styreverv som informasjon og internasjonalt ansvarlig i arbeidsutvalget til studentparlamentet ved UiB. Med vervet jobbet jeg med politikk internt og ekstern, og med problemstillinger som både er nasjonale og internasjonale. Dermed vil jeg si at jeg er en kandidat som har god kunnskap og forståelse for politikk og samfunnsliv både innenfor og utenfor landets grenser.

Jeg ønsker å være en bro mellom studentene og bærekraftsarbeidet, og best mulig engasjere studentene. Jeg har personlig erfaring med å studere fagområder der bærekraftsmålene bør være et sentralt tema, samtidig som jeg har et bredt nettverk og har fått innblikk i hvordan disse kan og bør brukes innenfor andre fagområder.

Da jeg stilte til internasjonalt ansvarlig var det fordi jeg ønsker et bærekraftig og grønt UiB. Jeg er medlem av SDG-arbeidsgruppe hvor jeg representerer studentene. I arbeidsgruppen har vi fulgt opp universitetenes arbeid med bærekraftig utvikling- hvor vi ser på muligheter for å opprette dag i tråd med bærekraftsmålene. I arbeidsgruppen for SDG har viktigheten av å få med alle fagdisiplinene, inkludert samfunnsvitenskapen og jussen- vært et innspill fra meg som har resultert i kartleggelse av mulighetene i fagmiljøene.