Du er her: Student.no > Dokumenter > Retningslinjer for faglige og politiske komiteer

Retningslinjer for faglige og politiske komiteer

Vedtatt av arbeidsutvalget (AU) den 6. august 2015.

Disse retningslinjene er gjeldende til nye er vedtatt. Arbeidsutvalget (AU) reviderer retningslinjene ved behov.

Komiteene skal

 • Jobbe i henhold til mandatet som sentralstyret har vedtatt.
 • Levere en rapport til AU senest to uker etter hver komitesamling, og en avsluttende rapport før periodens utløp.[1]
 • Utarbeide et overlappingsnotat til påtroppende komite.
 • Bruke komiteens e-postlister, for god kontinuitet i komiteene og god kommunikasjon med sentralleddet og med andre komiteer.
 • Normalt avholde samlingene i NSOs lokaler, dersom ikke særlige grunner tilsier noe annet.

Politiske komiteer skal

 • Avholde minst tre komitesamlinger året. Møtefrekvensen skal planlegges innenfor komiteens budsjettramme.

Komiteleder skal

 • Fungere som bindeledd mellom komiteen og sentralleddet i organisasjonen.
 • Være komiteens talsperson innad i organisasjonen.
 • Sette opp budsjett for perioden, samt en arbeids- og møteplan for komiteen i tråd med mandatet og budsjettetsrammen.
 • Være oppdatert på økonomirutiner som beskrives i NSOs økonomireglement.
 • Ha ansvaret for gjennomføring av komiteens samlinger, herunder:
  • Sette opp dagsorden og organisere alt praktisk.
  • Sikre at reisebestillinger er gjennomført.
  • Melde inn om det er behov for tilgjengelighet eller deltakelse fra kontaktpersonen i AU.
  • Koordinere komiteens arbeid, inkludert oppfølging av komiteens medlemmer i henhold til arbeidsdeling og fremdriftsplaner.
  • At det blir skrevet en rapport senest to uker etter hver komitesamling.

Arbeidsutvalget skal

 • Være tilgengelig for komiteene.
 • Følge opp komiteenes fremdrift med mandatet, samt budsjett.

Økonomi

 • Det oppfordres til å benytte seg av rimelige overnattingsmuligheter. Ved overnatting på hotell skal organisasjonens overnattingsavtaler benyttes.
 • Overnatting på hotell utenom NSOs overnattingsavtaler skal avklares med leder eller nestleder i AU senest to uker før møtet.
 • Det oppfordres til å kjøpe mat på dagligvareforretninger fremfor å spise alle måltider ute.

[1] Møterapportene skal omtale fremdrift og videre plan for arbeidet.