Du er her: Student.no > Dokumenter > Resolusjon: Flere internasjonale samarbeid med lav- og mellom inntektsland

Resolusjon: Flere internasjonale samarbeid med lav- og mellom inntektsland

Vedtatt av NSOs sentralstyre 1. juni 2019.

Internasjonalt samarbeid har stor verdi for norske høyere utdanningsinstitusjoner, både når det gjelder forskningssamarbeid og studentmobilitet.  Verden har gjennom FN blitt enige om 17 bærekraftsmål[1], som tar for seg blant annet samarbeid, økonomisk vekst og redusert ulikhet.

Bærekraftsmålene skal i all hovedsak implementeres og finansieres i hvert enkelt land. Å bidra til utviklingen av sterke høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner i lav- og mellominntektsland[2] er helt nødvendig for å sikre muligheten til å selv drive kunnskapsbasert politikk for utvikling.

I tråd med sitt samfunnsansvar bør norske høyere utdanningsinstitusjoner stimulere til forskningssamarbeid med lav- og mellominntektsland. Direktoratet for utviklingssamarbeid, NORAD, har jobbet med et prosjekt siden 2012 som er basert på kapasitetsbygging i lav- og mellominntektsland (NORHED)[3]. Dette prosjektet er eksempel på et godt initiativ som også kan initieres av høyere utdanningsinstitusjoner, med mål om at samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner i lav- og mellominntektsland vil bli bedre rustet for fremtidens utvikling og utfordringer. I tillegg viser prosjektet til bidrag for økt kunnskap og bedre systemer for ledelse samt bevis- basert politikk og beslutninger.

Høyere utdanningsinstitusjoner i Norge kan og bør ha en aktiv rolle i arbeidet med å nå bærekraftsmålene innen 2030. Det hersker stor enighet i Norge om at høyere utdanningsinstitusjoner har et ansvar i arbeidet med å nå bærekraftsmålene. Bærekraftig utvikling forutsetter forskning, innovasjon og en utdannet befolkning som stiller kritiske spørsmål.

NSO mener at:

  • Høyere utdanningsinstitusjoner i Norge har et samfunnsansvar i å bidra til utviklingen av sterke høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner globalt.
  • Høyere utdanningsinstitusjoner i Norge skal gå foran som et godt eksempel i å drive bærekraftig lokalt og bidra til bærekraftig utvikling ved høyere utdanningsinstitusjoner i lav- og mellominntektsland.
  • Høyere utdanningsinstitusjoner i Norge skal ha en sentral rolle i arbeidet med å nå bærekraftsmålene nasjonalt og globalt, samt jobbe for økt forskningssamarbeid med lav- og mellominntektsland.

[1] https://www.ntnu.no/ntnus-strategi/overordnet-mal#visjon  (lest:10.02.19)

[2] https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519#Low_income  (lest: 10.02.19)

[3] https://norad.no/tilskudd/sok-stotte/hoyere-utdanning-og-forskning/norhed/  (lest: 10.02.19)