Du er her: Student.no > Dokumenter > Bestilling av reise og overnatting i NSO

Bestilling av reise og overnatting i NSO

ReiseFor at du som tillitsvalgt skal slippe å legge ut for alle reiseutgifter selv, har NSO inngått avtale med reisebyrået FCM Travel Solutions (tidligere Travellink). Der kan du bestille dine egne flybilletter som NSO faktureres for. Du har selv ansvar for å bestille reisen tidlig, og senest to uker før avreise, slik at det blir rimeligst mulig.

Reglene for å få refundert utgifter til reise og overnatting er bestemt av økonomireglementet.

Innhold

Bestille flybilletter

Reisen bestilles via:

www.fcmtravel.no/nso

Tillitsvalgt med personlig bruker

Når du er valgt til et verv i NSO mottar du en epost med et personlig brukernavn og passord til FCM Travel Solutions, hvor du bestiller dine reiser i tilknytning til ditt tillitsvalgtarbeid i NSO.

Hvis du er oppnevnt av NSO til et eksternt verv (for eksempel i Universitets- og høgskolerådet) kan du sende en forespørsel til nso@student.no hvis du har behov for å bestille flybilletter gjennom FCM Travel Solutions i forbindelse med vervet ditt.

Medlemslag med felles bruker

Medlemslag kan bestille billetter på vegne av sine egne tillitsvalgte som skal delta på NSO-arrangement. Ledere og nestledere får ikke personlige brukere.

Samtlige medlemslag har et brukernavn på formen [institusjonsforkortelse]@student.no. For eksempel ntnu@student.no. E-post til disse adressene videresendes til medlemslagets egen e-post. Brukernavnet skiller på store og små bokstaver.

NB. Fordi medlemslag-brukeren ikke er personlig alltid «Legg til gjest»-funksjonen benyttes inne på FCM Travel Solutions, slik at navnet på den som skal reise kommer på billetten.

Etter å ha logget inn på FCM Travel Solutions med medlemslagets bruker og klikket på «Fly» klikker en knappen «Legg til gjest». En kan bestille for flere reisende samtidig ved å klikke tilsvarende antall ganger på «Legg til gjest». Skriv navn på alle reisende mot slutten av bestillingen. Det går an bestille for inntil 6 personer om gangen.

Ved bestilling av billetter til grupper på 10 stykker eller flere, er det best å ringe FCM Travel Solutions på 81 55 84 80 og spørre om gruppereise. Gruppereiser kan være billigere enn å bestille vanlige billetter.

Glemt passord

Hvis du glemmer passordet ditt kan du få et nytt ved å gå til www.fcmtravel.no/nso, klikke «Glemt passord» og skrive e-postadressen din. Medlemslag må skrive e-posten på formen [institusjonsforkortelse]@student.no, for eksempel NTNU@student.no

Gi beskjed til nso@student.no hvis du får feilmelding om at brukeren ikke finnes.

Ungdomsbilletter

Hvis du er under 26 år, og skal fly med SAS eller Widerøe (ikke Norwegian), kan du få ungdomsbilletter hos FCM Travel Solutions. Da må du først skrive fødselsdato i reiseprofilen din. Under selve bestillingen skriver du «Ønsker ungdomsbillett» i feltet «Tilleggsinformasjon».

Husk at du må ta med legitimasjon når du skal bruke ungdomsbilletten din.

Fordi FCM Travel Solutions må behandle bestillinger av ungdomsbilletter, må du bestille slike billetter mens FCM Travel Solutions har kontortid hverdager mellom kl. 8.00 og kl. 16.00.

Finner du ikke riktige billetter?

FCM Travel Solutions skal alltid tilby de samme reisene og prisene som flyselskapene selv tilbyr. Hvis du likevel ikke finner det du ser etter må du ringe FCM Travel Solutions på 81 55 84 80, så hjelper de deg.

Kostnadssted

Når du bestiller billetter eller overnatting må du skrive rett kostnadssted under bestillingen hos FCM Travel Solutions, slik at reisen blir riktig kostnadsført hos oss.

Kostnadssted spesifiserer din tilhørighet til NSO. For eksempel «FFPK» hvis du er medlem av fag- og forskningspolitisk komite.

Kostnadssted 2 spesifiserer hvilket arrangement du skal delta på. For eksempel «Høstkonferansen».

Se liste over hva du skal skrive som kostnadssted.

Innsjekking av bagasje

Alle billetter med SAS, Widerøe og Norwegian inkluderer innsjekking av bagasje når du bestiller gjennom FCM Travel Solutions.

Hos andre flyselskap kommer det som regel opp alternativ for den samme reisen både med og uten inkludert bagasje. Priser som ikke inkluderer bagasje er markert med en koffert med en rød strek over. Hvis du ikke får et alternativ som inkluderer bagasje, kan du uansett sjekke inn bagasje ved å betale et mellomlegg på flyplassen.

Reservere hotell

NSO refunderer utgifter du har til overnatting i forbindelse med verv du er oppnevnt til. Ring oss på 22 04 49 70 (hverdager 9-16) eller send en e-post til nso@student.no hvis du vil vi skal reservere hotell for deg, sånn at du ikke trenger å legge ut for dette selv. NSO har egne avtalepriser med Thon Hotel.

Hvis du vil reservere hotell selv, og få utgiften refundert i etterkant, må du huske å velge det rimeligste alternativet. Benytt dobbeltrom hvis dere er flere som skal overnatte. Bestill alltid overnatting tidligst mulig, og senest to uker i forveien.

I forbindelse med konferanser, og andre NSO-arrangement som du har meldt deg på, organiserer vi overnatting for deg.

Viktig å vite

  • Ring kundeservice på 81 55 84 80 hvis du trenger hjelp med bestillingen.
  • Bestill reise/overnatting tidligst mulig og senest to uker før arrangementet.
  • Hvilke utgifter som dekkes av NSO er regulert av økonomireglementet.
  • Bestill alltid de rimeligste billettene, slik økonomireglementet krever.
  • Ved hotellovernattinger benyttes dobbeltrom eller trippelrom om mulig.
  • Det er valgfritt om du ønsker å bruke FCM Travel Solutions eller om du vil legge ut for billettene selv og få utgiften refundert.
  • Reiseutgifter som du selv legger ut for refunderes når du sender reiseregning med kvitteringer til NSO, senest 6 uker etter avsluttet reise.

Kostnadssted hos FCM Travel Solutions for utvalg i NSO

Kostnadssted 2 fremkommer normalt på invitasjonen til NSO-arrangement.

I forbindelse med komitesamlinger skrives Komitesamling i Kostnadssted 2.

Under ser du hva du skal skrive i feltet Kostnadssted.

Politiske komiteer

Fag- og forskningspolitisk komité FFPK
Internasjonal komité IK
Læringsmiljøpolitisk komite LMPK
Velferds- og likestillingspolitisk komité VLPK

Organisatoriske komiteer

Kontrollkomiteen KK
Valgkomiteen VK
Vedtektskomiteen VTK

Andre

Fagrådet FR
Sentralstyret SST
Prinsipprogramkomiteen PPK
Arbeidsutvalget AU

Kostnadssted 2 hos FCM Travel Solutions for utvalg i UHR

Feltet Kostnadssted skal alltid være UHR.

Under ser du hva du skal skrive i feltet Kostnadssted 2.

Fagstrategiske enheter

Kostnadssted 2
Det nasjonale fakultetsmøtet for humaniora hf-fag
Det nasjonale fakultetsmøtet for juridiske fag jus-fag
Det nasjonale fakultetsmøtet for samfunnsvitenskapelige fag sv-fag
Nasjonal fagstrategisk enhet for helse- og sosialfag NFE-HS
Nasjonal fagstrategisk enhet for MNT-feltet UHR-MNT
Nasjonal fagstrategisk enhet for samisk høyere utdanning og forskning NFE-Samisk
Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid NRKU
Nasjonalt råd for lærerutdanning NRLU
Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning NRØA

Profesjonsråd tilknyttet helse- og sosialfag

Nasjonalt profesjonsråd for barnevern NPB
Nasjonalt profesjonsråd for ergoterapi og ortopediingeniørfag NPEO
Nasjonalt profesjonsråd for ernæring NPE
Nasjonalt profesjonsråd for farmasiutdanning NPF
Nasjonalt profesjonsråd for fysioterapi NPFT
Nasjonalt profesjonsråd for medisin NPM
Nasjonalt profesjonsråd for odontologi NPO
Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning NPP
Nasjonalt profesjonsråd for radiografiutdanning NPR
Nasjonalt profesjonsråd for sosialt arbeid og velferdsfag NPSV
Nasjonalt profesjonsråd for sykepleie NPS
Nasjonalt profesjonsråd for vernepleie NPV

Andre nasjonale profesjonsråd

Nasjonalt profesjonsråd for arkitektur- og landskapsarkitekturutdanning NPAL
Nasjonalt profesjonsråd for designutdanning NPD
Nasjonalt profesjonsråd for utøvende musikkutdanning NPUM

Nasjonale fagråd

Nasjonalt fagråd for allmenn litteraturvitenskap NFAL
Nasjonalt fagråd for arkeologi NFA
Nasjonalt fagråd for asiatiske og afrikanske fag NFAA
Nasjonalt fagråd for biofag NFB
Nasjonalt fagråd for dans NFD
Nasjonalt fagråd for drama- og teaterfag NFDT
Nasjonalt fagråd for engelsk NFE
Nasjonalt fagråd for filosofi og idehistorie NFFI
Nasjonalt fagråd for geofag NFGF
Nasjonalt fagråd for geografi NFG
Nasjonalt fagråd for gresk og latin NFGL
Nasjonalt fagråd for historie NFH
Nasjonalt fagråd for idrett NFI
Nasjonalt fagråd for informasjonsvitenskap NFIV
Nasjonalt fagråd for informatikk NFIN
Nasjonalt fagråd for kjemi NFK
Nasjonalt fagråd for kjønnsforskning NFKF
Nasjonalt fagråd for kristendomskunnskap og religionsvitenskap NFKR
Nasjonalt fagråd for kulturvitenskap og kulturhistorie NFKK
Nasjonalt fagråd for kunsthistorie NFKH
Nasjonalt fagråd for lingvistiske fag NFLF
Nasjonalt fagråd for mediestudier NFMS
Nasjonalt fagråd for musikk NFM
Nasjonalt fagråd for nordisk språk og litteratur NFNL
Nasjonalt fagråd for norsk som andrespråk NFNA
Nasjonalt fagråd for romanske språk og litteratur NFRL
Nasjonalt fagråd for samfunnsøkonomi NFS
Nasjonalt fagråd for samisk og finsk NFSF
Nasjonalt fagråd for slavisk-baltiske språk og litteratur NFSL
Nasjonalt fagråd for sosialantropologi NFSA
Nasjonalt fagråd for sosiologi NFS
Nasjonalt fagråd for statsvitenskap NFSV
Nasjonalt fagråd for tegnspråk og tolkning NFTT
Nasjonalt fagråd for tysk NFT
Nasjonalt fagråd for utdanningsvitenskap NFUV
Nasjonalt fagråd for utviklingsstudier NFU
Nasjonalt fagråd for vitenskap og teknologistudier NFVT
Norsk fysikkråd NFYR
Norsk matematikkråd NMR