Du er her: Student.no > Dokumenter > Hvem er hvem i universitets- og høyskolesektoren

Hvem er hvem i universitets- og høyskolesektoren

NSO samarbeider med mange ulike organisasjoner og organer i universitets- og høyskolesektoren. Dette er noen av dem.

Universitets- og høgskolerådet (UHR)

Universitets- og høgskolerådet er et samarbeidsorgan for norske universiteter og høyskoler. Studentene er representert i UHR sin styrer, utvalg og råd, inkludert samtlige fagstragegiske enheter, profesjonsråd og fagråd.

Kunnskapsdepartementet (KD)

Kunnskapsdepartementet er den øverste politiske myndigheten innen høyere utdanning og forskning i Norge.

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

NOKUT godkjenner og evaluerer høyere utdanning i Norge og utdanning tatt i utlandet, og fastsetter kvalitetskriterier og forskrifter som skal brukes lokalt ved universtitetene og høyskolene. Studentene er representert i alle NOKUTs råd og utvalg.

Norges forskningsråd (NFR)

Norges forskningsråd arbeider for å utvikle strategier og tildelingskriterier til forskningsprosjekter og forskningsinfrastruktur.

Statens Lånekasse

Lånekassen tildeler utdanningsstøtte. Studentene er representert i Lånekassens styre.

Samordna opptak (SO)

Samordna opptak har ansvar for koordinering av og opptak av studenter til utdanning i Norge. Studentene er representert i styret til Ceres – Senter for student- og forskningsinformasjonssystemer – som administrerer Samordna opptak, Felles studentsystem (FS) og Det nasjonale forskningsinformasjonssystemet (CRIStin).

Association of Norwegian Students Abroad (ANSA)

ANSA er en interesseorganisasjon for norske studenter i utlandet. Samarbeidspartner med NSO.

International Students’ Union (ISU)

ISU er en interesseorganisasjon for internasjonale studenter i Norge. Samarbeidspartner med NSO.

Senter for internasjonalisering av høyere utdaning (SIU)

SIU er ansvarlig for utvekslingsavtaler som Erasmus og Nordplus. Arbeider med å profilere Norge som utdanningsland. Studentene er representert i SIUs styre.

Norgesuniversitetet (NUV)

Norgesuniversitetet er et statlig forvaltningsorgan underlagt KD som arbeider med å fremme utvikling og bruk av digitale læringsformer i høyere utdanning. Studentene er representert i NUVs styre og arbeidsgrupper.