Du er her: Student.no > Dokumenter > Liste over forkortelser

Liste over forkortelser

Liste over forkortelser som du kan kommer over i NSO og universitets- og høyskolesektoren.

Institusjoner

AHO Arkitekt- og designhøyskolen i Oslo
BAS Bergen Arkitekthøgskole
BI Handelshøyskolen BI
DMMH Dronning Mauds Minne Høyskole
HD Høyskolen Diakonova
HH Høgskolen i Hedmark
HiB Høgskolen i Bergen
HiL Høgskolen i Lillehammer
HiM Høgskolen i Molde
HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus
HiØ Høgskolen i Østfold
HSF Høgskolen i Sogn og Fjordane
HSH Høgskolen Stord/Haugesund
HSN Høgskolen i Sørøst-Norge
HVO Høgskolen i Volda
KhiB Kunsthøgskolen i Bergen
KhiO Kunsthøgskolen i Oslo
LDH Lovisenberg diakonale høgskole
MF Det teologiske Menighetsfakultet
NDH Norges dansehøyskole
NHH Norges handelshøyskole
NIH Norges idrettshøgskole
NLA NLA Høgskolen
NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
NMH Norges musikkhøgskole
NORD Nord universitet
NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
UiA Universitetet i Agder
UiB Universitetet i Bergen
UiO Universitetet i Oslo
UiS Universitetet i Stavanger
UiT UiT – Norges arktiske universitet
VID VID vitenskapelige høgskole

Studentsamskipnader

Samskipnaden Norges Arktiske Studentsamskipnad
SFRN Studentsamskipnaden for Romsdal og Nordmøre
SfS Studentsamskipnaden for Sunnmøre
SiA Studentsamskipnaden i Agder
SiB Studentsamskipnaden i Bergen
SiBu Studentsamskipnaden i Buskerud
SiH Studentsamskipnaden i Hedmark
SiHa Studentsamskipnaden i Harstad
SiNe Studentsamskipnaden i Nesna
SiNoT Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag
SiO Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
SiS Studentsamskipnaden i Stavanger
SISOF Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane
SiT Studentsamskipnaden i Trondheim
SiTel Studentsamskipnaden i Telemark
SiV Studentsamskipnaden i Vestfold
SiØ Studentsamskipnaden i Østfold
SiÅs Studentsamskipnaden i Ås
SOPP Studentsamskipnaden i Oppland
Student i Nord Studentsamskipnaden i Nordland

Politiske parti

Ap Arbeiderpartiet
FrP Fremskrittspartiet
H Høyre
KrF Kristelig Folkeparti
MDG Miljøpartiet De Grønne
R Rødt
SP Senterpartiet
SV Sosialistisk Venstreparti
V Venstre

Ungdomsparti

AUF Arbeidernes Ungdomsfylking
FpU Fremskrittspartiets Ungdom
GU Grønn Ungdom
HS Høyres Studenter
KrFU Kristelig Folkeparti Ungdom
RU Rød Ungdom
SpU Senterpartiets Ungdom
SU Sosialistisk Ungdom
UH Unge Høyre
UV Unge Venstre

Departement

HOD Helse- og omsorgsdepartementet
KD Kunnskapsdepartementet
UD Utenriksdepartementet

Stortinget

KUF Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Organer i NSO

AU Arbeidsutvalget
FFPK Fag- og forskningspolitisk komite
FKHF Faglig komite for humanistiske fag
FKHS Faglig komite for helse- og sosialfag
FKJ Faglig komite for juridiske fag
FKK Faglig komite for kunstfag
FKLU Faglig komite for lærerutdanning og utdanningsvitenskap
FKR Faglig komite for realfag
FKSV Faglig komite for samfunnsvitenskapelige fag
FKT Faglig komite for teknologisk utdanning
FKØA Faglig komite for økonomiske og administrative utdanninger
IK Internasjonal komite
KK Kontrollkomiteen
LM Landsmøtet
LMPK Læringsmiljøpolitisk komite
PPK Prinsipprogramkomiteen
SST Sentralstyret
VK Valgkomiteen
VLPK Velferds- og likestillingspolitisk komite
VTK Vedtektskomiteen

Øvrige organisasjoner og organer

ANSA Association of Norwegian Students Abroad
EO Elevorganisasjonen
ISFIT Internasjonal studentfestival i Trondheim
ISU International Students’ Union
Kif Komite for kjønnsbalanse og mangfold i forskning
LNU Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
LO Landsorganisasjonen i Norge
NFR Norsk Forskningsråd
NHO Næringslivets Hovedorganisasjon
NITO Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon
NOKUT Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
NSF Norsk sykepleierforbund
PS Pedagogstudentene
SAIH Studentene og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond
SFF Senter for Fremragende Forsking
SFU Senter for Fremragende Undervisning
SIU Senter for Internasjonalisering av høyere utdanning
TEKNA Teknisk-naturvitenskapelig forening
UHR Universitets- og høgskolerådet

Europa

BM Board Meeting (ESU sin generalforsamling)
EC Executive Committee (arbeidsutvalg)
ECTS European Credit Transfer an Accumulation System (studiepoeng)
EQAF European Quality Assurance Forum
ERASMUS EUs utdanningsprogram for høyere utdanning
ESC European Students’ Convention
ESU European Students’ Union
EU Den europeiske union
ICWG International Cooperation Working Group
NOM Nordisk Ordförande møte (NSO sitt nettverk i ESU)
OECD Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling

Internasjonalt

BRIKS-landene Samlebetegnelse for: Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika
FN Forente Nasjoner

Generelle forkortelser

DBH Database for høgre utdanning
FoU Forskning og utvikling
G Folketrygdens grunnbeløp
LMU Læringsmiljøutvalg
UH Universitet og høyskole
UHL Universitets- og høyskoleloven