Du er her: Student.no > Christina Eide

Christina Eide

Sentralstyret – Medlem

Studiested: UiO – Universitetet i Oslo

E-post: christina.eide@ub.uio.no
Telefon: 94033909

Motivasjon for å stille til dette vervet

Min motivasjon for å stille til sentralstyret er at jeg brenner for både dagens, og morgendagens studentenes beste. Prosesser som på sikt styrker studentenes rettigheter og bedrer studiehverdagen involverer gjerne lange satsinger der beslutninger ofte fattes i et styre og sees i strategier, stortingsmeldinger og budsjetter.

I tillegg  ønsker jeg nye utfordringer både personlig, organisatorisk og faglig.

Jeg har i lang tid drevet med organisasjonspolitikk i barne- og ungdomsorganisasjoner. På UiO kom sjansen til å bli med i et fagutvalg på instituttet mitt raskt. Der har jeg hatt mindre roller men også vært leder som førte til instituttstyreverv, som jeg hadde  i 2 år.

I tillegg har jeg styreerfaring på UiO fra fakultetstyret på MatNat og  Naturhistorisk museum, samt hatt frivillige hovedstyreverv i Realistforeningen.

Som tilssynsakkyndig i NOKUT, samt å ha vært en del av fagrådet til NSO nå i et år har jeg lært masse om NSO som organisasjon og samarbeidsorganisasjonene til NSO Utenfor UiO har jeg hatt styreverv i Norges speiderforbund som også har lært meg mye om hvordan et styret utenfor akademia drives.

Jeg er et ryddig, strukturert og organisatorisk sterkt menneske som har kontroll på pågående prosesser. Jeg vet hvordan prioritere tiden og er et stå-på menneske. Jeg er omgjengelig og et stort nettverk, både studenter, fagpersoner og bedrifter.

Mine erfaringer fra styrer ved ulike institusjoner har gitt meg et bred spekter med erfaringer. Disse vil jeg ta med videre for å kjempe studentenes sak på nasjonalt nivå.

Det som blir viktig for meg i NSO i året fremover er at sentralstyret og arbeidsutvalget klarer å jobbe godt sammen. Mellom hvert landsmøte er det dette samarbeidet som driver organisasjonen mot målet og å gjøre studietiden bedre for alle landets studenter.  Vi må sammen fortsette å kjempe for at regjeringen tar sin del av ansvaret som følger med resultatene fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT). Dette viser klart at vi fortsatt må kjempe og utarbeide politikk slik at det å være student ikke er et maraton for den enkeltes psykiske helse. Her inngår alt fra bedre tilrettelegging, boligkravet og sikring av gode økonomiske vilkår.