Du er her: Student.no > Christina Eide

Christina Eide

Arbeidsutvalget – Fag- og forskningspolitisk ansvarlig

Studiested: UiO – Universitetet i Oslo

E-post: christina.eide@ub.uio.no
Telefon: 94033909

Motivasjon for å stille til dette vervet

Gjennom mange år i studentpolitikken har mitt brennende engasjement for studentenes beste bare vokst. I forbindelse med det har jeg nå bestemt meg for å stille til fag- og forskningspolitisk ansvarlig i NSO.

Jeg har jobbet i og med organisasjoner så lenge jeg kan huske, både som medlem men også i senere tid i styrer og andre sentrale roller. Dette engasjementet har fortsatt og har i løpet av årene på universitetet i Oslo bare blitt større. Gjennom instituttstyret, fakultetstyret og styret ved Naturhistorisk museum har jeg fått innsikt i hvordan studenter og ansatte inkluderes i strategiske prosesser innen  fag- og forskning, utdanning og læring, budsjett og mer. Her har jeg lært hvor viktig det er å ha en klar og tydelig strategi på forskning, formidling og undervisning på flere nivåer.

Min erfaring fra organisasjoner på utsiden av studentpolitikken har lært meg å ta ordet og få frem sakens kjerne på en forståelig måte, samtidig som det har gitt meg et nettverk og overblikk på flere områder og deres sammenheng i det store bildet. En av de mest lærerike periodene mine som tillitsvalgt var da jeg satt som LNU-kontakt for Norges speiderforbund. Der lærte jeg mye om hvordan man må jobbe for å komme frem til et felles gode med forskjellig utgangspunkt. Samtidig erfarte jeg hvordan flere forskjellige organisasjoner er bygget opp ulikt og de styrker som følger med dette. I tillegg til at det er like viktig å se på hvordan man jobber i fellesskap som det er å oppnå det endelige målet.

I et NSO perspektiv vil jeg ta med meg erfaringene fra  det lokale studentdemokratiet jeg er tilknyttet, erfaringene fra UHR gjennom fagrådet og arbeidet jeg har gjort for NOKUT med inn i vervet.

Studentens rolle i fag- og forskning kommer en spennende tid i møte. Open science er i vinden og debattene rundt dette går fort. Her må NSO være en aktiv spiller og sikre gode vilkår for studentene i det endelige utfallet.

Dette sett i sammenheng med lovendringene som kan komme som følge av UH-lovens revidering, og da trolig også samskipnadsloven etter hvert, er to av de viktigste områdene NSO må jobbe med og bruke nettverket sitt aktivt i. Her vil jeg ta med disse nevnte erfaringene og mitt nettverk og bruke disse aktivt i mitt virke både som støttespillere og som samarbeidspartnere.

Sammen skal vi alle i NSO skape en politikk og gjøre et arbeid som støtter oppom studentaktiv forskning slik at de som ønsker det kan få smake på den fremtidige forskerkarrieren sin i løpet av tiden tilbrakt i høyere utdanning.

NSOs Forskningspolitiske plattform gjelder for perioden 2015-2020 og som fag- og forskningsansvarlig er det viktig å se over denne fra nevnte periode og sammen med sentralstyret, resten av arbeidsutvalget og andre relevante samarbeidspartnere i organisasjonen komme med nye gode rammer for neste plattform til landsmøte 2020 som reflekterer behovet for bærekraft, innovasjon og et felles mål.

Dersom jeg skulle få tilliten til landsmøtet som fag- og forskningsansvarlig i NSO sitt arbeidsutvalg vil jeg sammen med resten av arbeidsutvalget jobbe for å gjøre studenttilværelsen enda bedre i perioden 2019-2020.