Du er her: Student.no > Christen Andreas Orvin Wroldsen

Christen Andreas Orvin Wroldsen

Sentralstyret – Medlem

Studiested: UiO – Universitetet i Oslo

E-post: c.a.o.wroldsen@sp.uio.no
Telefon: 90614926

Motivasjon for å stille til dette vervet

De siste årene har det skjedd en politisk omveltning i NSO. For bare kort tid siden virket det nærmest utenkelig at utdanningsinstitusjonenes ansvar for klima og bærekraft skulle diskuteres i Sentralstyret. Slik er det ikke lenger. Endelig sies det høyt at våre utdanningsinstitusjoner må ta ansvar; ikke bare for læringsmiljø og studiekvalitet, men for at vi fremdeles skal ha en levelig klode ved endt studium. Velger dere meg til Sentralstyret vil jeg være en garantist for at bærekraft, klima- og miljøansvar forblir på dagsorden.

Som grønn politiker kjemper jeg også for å bevare truede arter, og tiden er overmoden for å rope høyt om fulltidsstudenten! Siden jeg startet studiene har fulltidsstudenten forsvunnet fra vår høyere utdanningsfauna med rekordfart. De blir færre og færre, og i Oslo har de nå blitt et sjeldent syn. Denne utviklingen må stanses og det må kreves full økonomisk rehabilitering av denne sentrale nøkkelarten i norsk UH-sektor. Høyere utdanning skal være tilgjengelig for alle, avhengig av størrelsen på lommeboka. Jeg vil snakke den truede fulltidsstudentens sak.

I dag sitter jeg i Universitetsstyret på Universitetet i Oslo og jobber som miljø-, velferds-, og økonomiansvarlig for Studentparlamentet ved UiO. Jeg har et brennende engasjement for studentbevegelsen, og har erfaring og kompetanse organisasjonen vil kunne dra nytte av.

I løpet av studietiden har jeg fått studere ved seks forskjellige universiteter, inkludert to i England og tre i Russland, og fått oppleve en rekke svært forskjellige systemer og universitetskulturer. Dette har gitt meg perspektiv og internasjonal erfaring som jeg tror kan bli svært nyttig i arbeidet i NSO. Jeg har en BA i Russian Studies: Politics and Economics fra University College London (UCL) og en MSc i Public Management and Governance fra London School of Economics (LSE). Jeg har også praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og en årsenhet i historie fra UiO.

Videre har jeg bred organisasjonserfaring fra foreninger og politikk, både på og utenfor campus. I politikken har jeg blant annet vært leder av London Arbeiderpartilag (2013-2014) og Oslo Grønne Studenter (2016-2017); jeg har vært aktiv i Grønn Liste på UiO og hatt et antall forskjellige verv i MDG siden 2015. Jeg er også med i studentidretten, har ledet UCLU Shaolin Kung Fu Society (2011-2012) og vært aktiv i kjellerforeningen SVFF på UiO.

Jeg har innehatt en rekke styreverv i ulike organisasjoner, noe jeg tror har forberedt meg svært godt på arbeidet i Sentralstyret. Jeg har god innsikt i lokale og nasjonale studentpolitiske problemstillinger samt god kjennskap til universitets- og høyskolesektoren generelt. Jeg har også erfaring med politikkutvikling og programarbeid som jeg tror vil komme godt med.

Jeg ser frem til å bidra til gode debatter og til å utvikle nasjonal studentpolitikk til det beste for alle landets studenter. Stem for bærekraft, stem for fulltidsstudenten – stem på meg til Sentralstyret!