Du er her: Student.no > Camilla Mariann Cazon

Camilla Mariann Cazon

Velferds- og likestillingspolitisk komite – Medlem

Studiested: VID – VID vitenskapelige høgskole

E-post: camillamariann@gmail.com
Telefon: 41597045

Motivasjon for å stille til dette vervet

Kjære medstudenter, hei!

Mitt navn er Camilla Mariann. Jeg kommer fra en flott kommune som heter Randaberg, og jeg studerer teologi ved VID Stavanger.

Jeg stiller til medlem i velferds- og likestillingskomite. I all ærlighet er mitt største iver «bare» å få ta del i NSOs fantastiske arbeid for meg selv(som den studenten jeg er), men aller mest for mine medstudenter. Denne komiteen var da med andre ord den som falt meg mest naturlig.

Jeg elsker når andre lykkes. Jeg brenner for at andre skal få utvikle seg i sine egne tempo, og at det skal være en kontinuerlig vekst som stadig bringer oss til en lykkeligere tilværelse. For at mine drømmer skal oppfylles så må NSO jobbe beinhardt fremover. Det har de siste årene kommet frem store initiativ for å fremme likestilling i samfunnet. Denne trenden håper jeg fortsetter, og jeg håper også at vi i NSO skal fortsette med dette.

Jeg er ganske fersk i gamet. Studentpolitikken er ny for meg, det med å engasjere seg i organisatoriskpolitiske verv derimot er ikke nytt for meg.

Jeg har sittet i flere verv, nå sitter jeg blant annet i SR ved VID, jeg er påtroppende nestleder i AU.