Du er her: Student.no > Anja Bornstedt Landsverk

Anja Bornstedt Landsverk

Internasjonal komite – Medlem

Studiested: VID – VID vitenskapelige høgskole

E-post: Landsverka@gmail.com
Telefon: 98476730

Motivasjon for å stille til dette vervet

Mitt navn er Anja, jeg er 23 år, og tar nå en bachelor i samfunnsfag, ved VID Stavanger, med et fokus på migrasjon og religion.

Tidligere erfaringer:

– studentrådsleder på fakultetsnivå,

– medlem i velferdstinget i Stavanger,

– medlem i studentrådet i Stavanger kommune,

– tidligere studenparlamentsrepresent

og er påtroppende nestleder i det nye arbeidsutvalget i VID, som da vil fungere sammen med et eventuelt verv i IK.

Jeg har dette året sittet som vara i IK i år, og ønsker derfor å stille igjen, for å kunne ha en mer aktiv rolle i internasjonal studentvelferd.

Min motivasjon for å stille til internasjonal komite, kommer i utganspunktet av at jeg er utrolig interessert i verden og mennesker, og bruker enhver mulighet jeg har til å oppleve og lære av nye kulturer. Vi har en stor prosentandel som er innvekslingsstudenter på mitt fakultet, og jeg ser behovet for bedre retningslinjer når det kommer til å ta imot disse studentene.

Samtidig så vil jeg jobbe for å engasjere flere norske studenter til å få internajsonal erfaring. Enten i form av utveksling eller praksisopphold. Selv har jeg akkurat kommet hjem fra praksis i Egypt, og skal på utveksling til Argentina til høsten.

Jeg ser ikke på utvekslingen som en problematikk når det kommer til dette vervet, da jeg som oftest er tilgjengelig på skype, og alltid tilgjengelig på Mail. Tvert imot tror jeg at denne interessen, og disse erfaringene, samt internasjonale kontakter, kan gjøre meg til en god kandidat i IK. Jeg har, og vil få innblikk i studenters opplevelse av det å innveksle til Norge og utveksle til andre land, også utenfor Europa.

Jeg ber derfor om landsmøtet sin tillit til å få jobbe for internasjonal politikk og studentvelferd den påtroppende perioden.

Godt valg!