Du er her: Student.no > Andreas Trohjell

Andreas Trohjell

Sentralstyret – Medlem

Studiested: UiB – Universitetet i Bergen

E-post: andtroh@gmail.com
Telefon: 94160183

Motivasjon for å stille til dette vervet

Min erfaring er, som alle andre, lang og bred. Det er dog ikke derfor jeg ber om Landsmøtets tillit til å sitte i Sentralstyret til Norsk Studentorganisasjon. Med meg i Sentralstyret får organisasjonen en engasjert, tydelig og kunnskapsrik representant, som ønsker å snakke politikk – ikke detaljstyring.

Jeg heter Andreas Trohjell, er 22 år gammel, og har en bachelorgrad i matematikk. Jeg er opprinnelig fra sørlandsbyen Arendal.

Jeg har satt to perioder i fakultetsstyret på MatNat ved Universitetet i Bergen. Der har jeg vært med på å få gjennomslag for klassemottak og merittering av undervisere (ETP), som senere har kommet inn i Stortingsmeldingen “Kultur for kvalitet i høyere utdanning”, og generell virksomhet i universitets- og høyskolesektoren fra et ledelsesperspektiv. Videre har jeg sammen med resten av NSOs Fag- og Forskningspolitiske komité utarbeidet en rapport om utviklingsavtaler og endring av finansieringssystemet i universitets- og høyskolesektoren. Kunnskap om hvordan sektoren fungerer er viktig for at studentene skal få gjennomslag, og min kunnskap ønsker jeg å bidra med inn i Sentralstyret.

Jeg ønsker å være en tydelig stemme for samarbeid innad i organisasjonen, blant annet ved å ha fokus på arbeidet til NSOs politiske komiteer. Videre ser jeg frem til å samarbeide med de andre styremedlemmene om retningen for organisasjonen, og å bidra til å realisere studentenes ønsker på nasjonalt nivå.

Godt valg!

 

Relevante verv:

– Fag- og Forskningsansvarlig i Arbeidsutvalget til Studentparlamentet ved UiB 2018/19

– Medlem av SP-UiB 2017/18 (vara 2016/17)og leder for Realistlista UiB

– Medlem av Velferdstinget Vest 2017/18 (vara 2016/17)

– Medlem av Fag- og forskningspolitisk komité i NSO 2018/19

– Varamedlem til Universitetsstyret UiB 2018/19

– Medlem av Fakultetsstyret ved det Matematisk-Naturvitenskapelige fakultet UiB 2016/17 og 2017/18