Du er her: Student.no > Andreas Gravdahl

Andreas Gravdahl

Sentralstyret – Medlem

Studiested: UiA – Universitetet i Agder

E-post: stafag@uia.no
Telefon: 46621321

Motivasjon for å stille til dette vervet

Mitt navn er Andreas Gravdahl og jeg stiller som sentralstyrekandidat. Jeg er en 24 år gammel statsviterstudent som kommer fra et relativt lite og nytt universitet på Sørlandet, som jeg har blitt svært knyttet til. Jeg påbegynner mitt fjerde år på Universitetet i Agder (UiA), og har siden 2016 engasjert meg i studentpolitikken.

Studentmedvirkning og -innflytelse er noe som opptar meg i stor grad. I mitt virke som fagpolitisk ansvarlig i Studentorganisasjonen i Agder (STA) jobber jeg kontinuerlig med engasjerte studenter i ulike fora. UiA er en institusjon som tar studentene på alvor, og studentene blir involvert i alle prosesser og råd, styrer og utvalg. Studentmedvirkning er noe STA har satset på i en årrekke og har blitt noe studentene i dag tar litt for gitt. Det er også en utfordring å nå ut til de studentene som ikke er like engasjerte. Mitt ønske er at studentmedvirkning og -innflytelse blir satt høyt på NSOs agenda for perioden 2019/2020.

En annen sak jeg brenner for er å løfte Norge som kunnskapsnasjon. Alle studenter er ulike og lærer ulikt. Høyere utdanning må av den grunn være tilpasset alle studenters studiepreferanser, men samtidig må utdanningen som tilbys samsvare med det samfunns- og næringsliv etterspør av kompetanse. Studenter flest har et mål om jobb etter endt utdanning, og selv om akademia ikke helt vet hva som trengs av kompetanse i fremtiden, er det viktig at vi er omstillingsdyktige og er ærlige med hvilken arbeidskraft som trengs. Samtidig er det viktig å ikke undergrave viktigheten av studier som eksempelvis filosofi-, humaniora-, og samfunnsvitenskapelige studier, som vi ser mange studenter fremdeles velger. Vårt samfunn endrer seg så raskt og det er derfor viktig at innholdet i fagene endrer seg i takt med utviklingen, både teknologisk og politisk. Studenter er, slik jeg ser det, kreative og bør få ta del i utviklingen av fagene. Bare en reel medbestemmelse fra studenter i utformingen av faginnholdet vil garantere kvalitet på utdanningen.

Jeg ser for meg at jeg kan supplere det kommende sentralstyret med mye relevant kompetanse og erfaring – særlig tilknyttet fag- og forskningspolitikk. Jeg har snart sittet ett år i Fag- og forskningspolitisk komité i NSO og jobbet med tidenes største mandat som har gitt meg mye erfaring, glede og litt frustrasjon. Å kunne bidra til å arbeide med institusjonenes utviklingsavtaler og ‘best practice’ av studentinvolvering i forskningsarbeid har gjort meg faglig stødig og gitt meg bedre innsikt i institusjonenes struktur og praksis. Jeg tror at denne kunnskapen kan være nyttig for Sentralstyret.

Det som blir viktig for meg kommende periode er å bidra til at NSO blir en tydelig og samlende stemme for studenter. Vi må huske på at vi representerer 30 ulike studentdemokrati som igjen representerer omtrent 230 000 studenter. NSO skal være en organisasjon som blir tatt på alvor av norsk akademia, politikere og andre aktører der vi kan fremme studentenes beste – uten å glemme at vi er studenter og skal være litt ‘rufsete i kantene’.

Jeg ser frem til et bra Landsmøte, og håper du stemmer meg inn i det kommende Sentralstyret