Du er her: Student.no > Aleksander Berget

Aleksander Berget

Sentralstyret – Medlem

Studiested: UiT – Norges arktiske universitet

E-post: aleksander.berget94@gmail.com
Telefon: 97418608

Motivasjon for å stille til dette vervet

Hva gjør meg til en egnet kandidat?

I løpet av mitt engasjement i studentpolitikken har jeg hatt en rekke verv. Studieåret 2017/2018 ble jeg nestleder ved Studentparlamentet UiT-Norges arktiske universitet. Da satt jeg i rektor sin ledergruppe, likestillingsutvalget og RSA (Råd for samarbeid med arbeidslivet). Det siste året har jeg sittet i UHR- samfunnsfag, samt styringsgruppen til Arbeidslivsportalen (eid av OsloMet). I alle verv jeg har tatt på meg, har jeg jobbet aktivt for at studentperspektivet har kommet tydelig frem. Jeg har alltid et åpent sin, og låser meg ikke til en bestemt løsning på forhånd.

Hvordan skal jeg bruke mine erfaringer og ferdigheter?

Etter flere år i studentpolitikken har jeg opparbeidet meg bred kompetanse på flere områder. Man klarer ikke å være en ekspert på alle områder som angår UH-sektoren. Derfor er det viktig å lytte, diskutere og sette seg grundig inn i sakene. På denne måten vil man komme fram til de beste løsningene. Mine fremste positive egenskaper er at jeg er en lagspiller. Vi har alle felles et felles mål. Nemlig å sette NSO sine viktige saker på dagsorden. Jeg setter meg alltid grundig inn i sakene. Der jeg ikke selv har tilstrekkelig kompetanse, spør jeg ydmyket om råd fra de som kan området. Jeg er en samarbeidsvillig og løsningsorientert person, som vil være en god resurs som medlem av SST. Samtidig er det viktig at vi studenter hever stemmen, og sier ifra når beslutningsmyndighetene ikke lytter til oss. Derfor har jeg også vært arrangør for studentstreik ved UiT høsten 2018. Studentene har ulike utfordringer. Derfor er det viktig at vi som representerer studentene, tar kampen for alle studenter. Dette er noe jeg alltid har prioritert veldig høyt.

Hva er viktig for meg i NSO i perioden?

– At alle studenter og studentdemokratier skal føle seg hørt, inkludert og tatt vare på.

– Lytte til ulike meninger og synspunkt.

– Jobbe for mangfold og

– Sette enda mere fokus på studentens livssituasjon. Ensomhet, dårlig økonomi, studentenes psykiske helse osv

– Større og mere fokus på FNs bærekraftsmål