Du er her: Student.no > A. Thiren Sriskantharajah

A. Thiren Sriskantharajah

Sentralstyret – Medlem

Studiested: NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

E-post:
Telefon:

Motivasjon for å stille til dette vervet

Fra jeg ble student har jeg vært del av studentbevegelsen, og jeg har fremdeles mye å gi. Jeg ønsker å bruke tid på å lese og utforme sakspapirer som kan hjelpe NSO få enda mer gjennomslag på studentenes vegne. Jeg er en ivrig debattant som sjeldent melder pass. Jeg kan være kritisk og etter et år som fag- og forskningspolitisk ansvarlig på heltid er jeg godt kjent med å utarbeide og å jobbe konstruktivt med sakspapir.

Jeg interesserer meg spesielt for utdannings- og forskningspolitikk samt lærings- og studiemiljø, men har tidligere skrevet og frontet saker om en bredde av studentpolitiske saker; blant annet utarbeidelsen av en politisk plattform for innovasjon, entreprenørskap og nyskaping samt Bærekraftspolitisk plattform ved Studenttinget NTNU.

I løpet av et år på heltid hadde jeg jevnlig kontakt med universitets øverste faglige og administrative ledelse. Dette ga meg mulighet til å lære mye om sektorens mål og visjoner for utdanningsfeltet samtidig som jeg ble kjent med ulike fora og arbeidsmetoder for påvirkning.

Fra 2019 har jeg blitt oppnevnt til å sitte i styret til norsk organ for kvalitet i utdanning (NOKUT). Her arbeides det bla med å utvikle utdanningskvaliteten samtidig som det skal være et effektivt forvaltningsorgan. Vervet gir meg god oversikt over prosesser i KD og der det ikke er unntatt offentligheten er det selvsagt mulig å dra nytte av det jeg arbeider med i mitt arbeid i SST.

Mot slutten av 2018 ble jeg supplert inn som leder av læringsmiljøpolitisk komite, da inneværende leder så seg nødt til å trekke seg. Komiteen har brukt tiden på å forsøke å konkretisere muligheter og identifisere utfordringer hva gjelder digitalt læringsmiljø.

Jeg krysser fingrene for at utdanningspolitisk plattform blir god og at SST og AU kan jobbe godt med utdanningspolitikk i tiden fremover. I tillegg ønsker jeg å ha et ekstra fokus på den store revidering av UH-loven og oppfølging av NSOs bærekraftspolitikk.