Du er her: Student.no > Blogg > #Famomstatsbudsjett > Fam kommenterer – SPs alternative statsbudsjett 2020

27.11.2019 (oppdatert 03.12.2019)

Fam kommenterer – SPs alternative statsbudsjett 2020

Etter en rask gjennomlesing av senterpartiets alternative statsbudsjett på studentfeltet tenker jeg umiddelbart at dette kunne de gjort bedre. Det er lite i tiltakene fra Senterpartiet som sier at de ønsker å satse på studentene. 

Senterpartiet gikk i 2017 til valg på å “sikre god studiefinansiering”. Basert på dette alternativet kan det tolkes som at senterpartiet mener studiefinansieringen i dag er god nok. I fjor uttalte de at at de var imot regjeringens stipendkutt, selv om de verken da eller i år klarer å prioritere det i form av kroner og ører.  Jeg lurer rett og slett på om senterpartiet tenker at vi nå er i mål med å sikre en god studiefinansiering? Og mens jeg først er inne på det: hvor mye skal studentene egentlig kunne få i studiestøtte for at senterpartiet mener finansieringen er god? Jeg forventer at dette er noe partiet tar stilling til i prosessen med nytt valgprogram. 

Jeg forstår at Senterpartiets kjernesak med høyere utdanning er at du uten problemer skal kunne ta høyere utdanning i hvilken som helst krok i landet. Likevel må partiet ta innover seg at det ikke bare er å finansiere nye studieplasser, så løser det problemet. De som skal ta i bruk disse studieplassene må også få anledning til å gjøre jobben sin, å studere. Da er det på tide at Trygve Slagsvold Vedum satser på studentene. Satser på kunnskap. 

I forhold til regjeringen gir Senterpartiet 500 ekstra studentboliger og to millioner ekstra til psykisk helse for studenter. Det er selvfølgelig ikke småpenger, men samtidig er det kun et musesteg i riktig retning for å bedre deler av studiehverdagen til norske studenter. . Faktum er at Senterpartiet ikke møter et av NSOs tre krav til statsbudsjettet. Det er skuffende. 

Senterpartiets viktigste prioriteringer:

  • Styrke arbeidet med psykisk helse for studenter, 2 millioner
  • 2700 studentboliger, 33,8 millioner
  • Øremerke midler til desentral utdanning og øke basisbevilgningen til UH-sektoren, 224,5 millioner
Del dette