Du er her: Student.no > Blogg > #Famomstatsbudsjett > Fam kommenterer – Rødts alternative statsbudsjett 2020

25.11.2019 (oppdatert 03.12.2019)

Fam kommenterer – Rødts alternative statsbudsjett 2020

I forrige uke ble alle de alternative statsbudsjettene til opposisjonen sluppet. Rødt har fulgt  lovnadene sine i tidligere alternative statsbudsjett, dog noe justert. Kort sagt leverer rødt på to av tre av våre statsbudsjettkrav, men det viktigste uteblir. 

Den siste uken har mange debatter handlet om hvorvidt de alternative statsbudsjettene har noe for seg. I lys av det er det godt å se at rødt ikke bare brukte sitt alternativ i fjor til å henge seg på bølgen mot stipendkuttet. De viser i sitt alternative statsbudsjett at de faktisk mener at denne typen virkemidler ikke er ønsket gjennom å reversere stipendkuttet i år også. “Reversere” er tross alt nevnt 70 ganger i dokumentet, og det er godt å vite at også studentsaker er verdt å reversere.

Stipendkuttet gjør at større deler av studentenes stipend knyttes til gjennomføring av en grad, mens den resterende andelen gjøres om til stipend når studentene produserer studiepoeng. Det blir forsvart som et virkemiddel for å få flere studenter til å gjennomføre graden de begynner på. Det er rødt enige med NSO i. 

Rødt øker også tilskuddet til studentboliger med 800. Med tilskudd til 3000 studentboliger anser jeg det som at rødt ser de samme køtallene for studenter som trenger bolig som NSO gjør. 

Det store savnet i Rødts alternative er selvsagt studiestøtten. Rødt kommer ikke med noen ytterligere forslag til endringer av studiestøtten. Nå har de heller ikke programfestet noe nivå på studiestøtten for alle studenter, noe partiet bør gjøre noe med i programprosessen frem mot valget i 2021. I et parti der de første ordene i valgprogrammet er lik rett til utdanning, mener jeg det skal kunne forventes en økt studiestøtte. For hva skal du med retten til utdanning hvis du ikke har muligheten til å begynne, fullføre eller prioritere den?

Rødts prioriterte liste:

  • Reversere stipendkuttet, 513 millioner
  • Tilskudd til 3000 studentboliger, 56 millioner
  • Økt basisbevilgning av HU, 204 millioner
  • Kutte bruken av resultatbasert finansiering av høyere utdanning, -204 millioner
  • Reversere ABE-reformen: bl. a. universiteter, høyskoler, 254 millioner
Del dette