Du er her: Student.no > Blogg > Statsbudsjett 2019 > Fam kommenterer Finanskomiteens innstilling

30.11.2018

Fam kommenterer Finanskomiteens innstilling

Demonstrasjon mot stipendkuttet i Oslo.<br />
Foto: NSO
Demonstrasjon mot stipendkuttet i Oslo.
Foto: NSO

Finanskomiteen har nå lagt frem sin innstilling til statsbudsjettet, etter at Henrik Asheim (H), Abid Raja (V), Helge Andre Njåstad (FrP) Kjell Ingolf Ropstad (KrF) har gjort ferdige sine forhandlinger. Den største krangelen i etterkant ble 40 kroner for to vinflasker, men det jeg finner mest interessant er å se hvordan de fire partiene har prioritert 190 millioner ekstra i bevilgning til Kunnskapdepartementet.

Etter forhandlingene mellom regjeringen og Kristelig Folkeparti (KrF) kan vi se av budsjettskissen at alle partiene var enige om 11 måneders studiestøtte og 3000 studentboliger, satsingen på de nye rammene for studentboliger ble også med videre. Stipendkuttet har dessverre også bestått forhandlingstesten. I og med at KrF ikke har løftet en eneste studentsak i deres alternativ til statsbudsjett for 2019, så kom ikke dette som noen stor overraskelse.

Det er allikevel blitt flyttet mye penger i forhandlingen og hele 190 millioner er prioritert til Kunnskapsdepartementet. Disse midlene har i stor grad gått til nye studieplasser, ulike organisasjoner, folkehøyskoler og friskoler. Forhandlingene har dermed ikke blitt stort forskjellig fra det første utgangspunktet som regjeringen leverte til stortinget. I selve innstillingen er det mest interessant å se på verbale forslag fra flertallet og merknadene fra opposisjonen.

Rammene rundt studenter som har barn har lenge blitt diskutert av politikere fra de aller fleste partiene i Norge, og ble en prioritering i Jæløya-erklæringen til regjeringen. Finanskomiteen har for statsbudsjettet 2019 lagt inn et verbalt forslag om at regjeringen, i forbindelse med statsbudsjettet 2020, skal gi en helhetlig vurdering av støtteordningene for studenter med barn. Dette er noe det virkelig er behov for, hvis en ønsker at også studenter med barn skal ha den samme muligheten til å ta høyere utdanning som de uten barn. Foreldrepenger, inntekten en mister for å være hjemme med barnet, er for eksempel noe studenter ikke kan få fordi studenter som oftest ikke oppfyller kravene som er stilt av NAV.

Merknadene

Arbeiderpartiet (AP) har lagt inn merknader til innstillingen om økt antall studentboliger, styrke det forebyggende arbeidet med studenters psykiske helse, støtter ikke innstrammingen i konverteringsordningen for studielån, satse på etter- og videreutdanning, prioritere bedre studiekvalitet og tettere oppfølging. Alt dette står også beskrevet i AP sitt alternative statsbudsjett. Ett tiltak til de har valgt å legge til som merknad er 12. måneders studiestøtte for studenter som har barn. Dette argumenterer de i merknaden med at fulltidsstudenter har anledning til å jobbe i ferier, noe studenter med barn ikke har samme muligheten til. Dette er et knakende godt forslag fra opposisjonen som vi håper de får gjennomslag på i stortinget. Og hvis ikke så har NSO notert det bak øret til neste valg.

Senterpartiet har også fulgt opp merknadene sine fra det alternative statsbudsjettet. De har lagt inn sin kritikk av stipendkuttet og den manglende utredningen av konsekvensene av forslaget. Vi kunne gjerne sett at Senterpartiet gikk litt hardere ut, slik at det stod i merknaden at de faktisk ikke støtter forslaget. Vi er helt enig i argumentasjonen til Senterpartiet, igjen så må studentene selv finansiere en ny uke i den 11. måneden, men det holder ikke å være kritisk, her må senterpartiet ta et valg om de skal stemme for eller mot. I tillegg kan vi merke oss at Senterpartiet fortsetter å prioritere studentboliger, med mål om en 20 prosent nasjonal dekningsgrad!

Sosialistisk Venstreparti skriver i innstillingen at de ønsker en økning i basisbevilgningen til universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter, øke støtten til 1,3 ganger grunnbeløpet i folketrygden, som tilsvarer 121 724 kroner i året. En viktig økning for lik rett til utdanning. I tillegg ønsker de å bygge flere studentboliger, legge til en større satsing på psykisk helse for studenter, gi studentrabatt hos NSB på 50 prosent og til slutt går de også i mot stipendkuttet til regjeringen.

For Rødt og Miljøpartiet de Grønne ligger de samme merknadene inne som var foreslått i deres alternativer til statsbudsjettet. Begge partiene går i mot regjeringens forslag om å kutte i stipendet til studentene.

Som jeg begynte denne kommentaren med, så er det ikke gjort mange nevneverdige endringer for studentene siden statsbudsjettet ble lagt frem 8. oktober. Det vi kan vente spente på frem til neste uke når statsbudsjettet skal opp til vedtak i stortinget er om kampen til studentene vil klare å snu de som sitter med makten. I alle mine kommentarer har jeg argumentert mot forslaget, det har vært mye medieoppslag og flere debatter. Og for første gang på lenge går studentene til gatene mot det de mener er et urettferdig forslag som kun er lagt inn for å spare penger, under skyggen av å skulle bidra til å løse en utfordring svært få vet nok om. Frafall er en problematikk vi må løse, men hvis frafall er en sykdom, så er ikke økonomisk straff kuren.

Del dette