Du er her: Student.no > Blogg > Statsbudsjett 2019 > Fam kommenterer – MDG sitt alternative statsbudsjett

22.11.2018 (oppdatert 21.11.2018)

Fam kommenterer – MDG sitt alternative statsbudsjett

Kan Miljøpartiet de Grønne (MDG) ha tatt en tur innom student.no for å finne ut hva studentene mener er nødvendig? De byr på reversering av stipendkuttet, økt studiestøtte, binding til grunnbeløpet i folketrygden og 3000 studentboliger m.m. Jeg tar av meg hatten, smiler og gir en applaus for MDG.

MDG satser på studentene i sitt alternativ til statsbudsjett for 2019. Den kanskje viktigste satsingen er å knytte studiestøtten til grunnbeløpet i folketrygden (G). Det vil si at studentene i fremtiden ikke ville vært avhengig av politisk vilje for å få studiestøtten justert med forventet årlig prisvekst vært år. En forventning studentene har hatt til politikerne i svært lang tid. Studiestøtten er kanskje det viktigste verktøyet for at alle skal ha like muligheter til å kunne ta utdanning.

Kunnskap har uten tvil en egenverdi, og for å nå målene i samfunnet som både MDG og andre partier har er det avgjørende at studenter har en forutsigbar hverdag i studietiden. Studiestøtten har lenge hatt et stort behov for et løft. Studiestøtten har økt under dagens regjering, men MDG foreslår å gi studentene tilnærmet det samme på ett år som regjeringen har brukt 5 år på.

Jeg vil også nevne at MDG foreslår 20 prosent billigere kollektivtrafikk for alle. Kollektivbilletten er også noe mange studenter kjenner på lommeboken. Selv om dette forslaget ikke direkte er ment for studenter, vil også vår lommebok bli litt mindre skrapet.

Videre foreslår MDG å gi tilskudd til bygging av 3000 studentboliger i 2019, 800 flere enn regjeringen.  I sommer viste deg seg absolutt at behovet for flere studentboliger er, med over 10 000 studenter i kø for å få bolig. MDG fjerner også stipendkuttet som de omtaler som «en straffing av studenter som ikke finner det de passer best til på første forsøk». Her kunne vi ikke vært mer enig. Dette er absolutt ikke riktig tiltak for å få flere studenter til å fullføre en grad.

Andre forslag som er lagt inn er en innføring av statlig finansiering av psykologtjeneste for studenter. Dette er et veldig godt tiltak som vil kunne gi de studentene som har behov for det den hjelpen de sårt trenger. Studentsamskipnadene beveger seg mer og mer over på kommunalt og statlig ansvar. Dette gjør de fordi det ikke er noen andre som dekker studentenes behov, ikke en gang de som har ansvaret. Det kan ikke være sånn at studentene, i tillegg til å betale skatt for å få velferdstjenester fra staten, må finansiere sine egne velferdstjenester gjennom samskipnaden. Dette ansvaret har det offentlige, og dette ansvaret tar MDG tak i.

Med dette statsbudsjettet kunne studentene jublet over mye, og gledet oss over bedre og billigere tjenester. MDG har virkelig levert, og vist at de virkelig ønsker å satse på studentene.

Miljøpartiet De Grønne sine satsinger:

  • Bygge 800 flere studentboliger enn regjeringen, 54 mill. kr
  • Øke studiestøtten og binde den til 1,3G over 11 måneder, 138 mill kr
  • Reversere regjeringens straffing av studenter som ikke finner det de passer best til på første forsøk, 256,4 mill. kr
  • Innføre statlig finansiering av psykologtjeneste for studenter, 50 mill. kr
  • 20 % billigere kollektivtrafikk for alle, 3 milliarder kr
Del dette