Du er her: Student.no > Blogg > Statsbudsjett 2019 > Fam kommenterer – Senterpartiets alternative statsbudsjett 2019

13.11.2018 (oppdatert 29.11.2018)

Fam kommenterer – Senterpartiets alternative statsbudsjett 2019

Leder av Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Senterpartiet
Leder av Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Senterpartiet

Hvorfor tror du ikke på oss, Trygve? Før Senterpartiet (SP) slapp sitt alternative statsbudsjett satt jeg med store forventninger til hva de skulle sette på prioriteringslisten sin. Senterpartiet var tidlig ute i media etter statsbudsjettet og kritiserte regjeringens forslag om stipendkutt. Derfor hadde jeg store forhåpninger til at også de skulle slenge seg på med oss. Her ble jeg dessverre skuffet. Senterpartiet sier de er uenig i regjeringens forslag, men viser det ikke i kroner og ører. 

Senterpartiet skriver i sitt budsjett at de reagerer på at regjeringens forslag innebærer at studentene selv må betale for 11. måneders studiestøtte, og mener at forslaget om å kutte i stipendet ikke vil løse utfordringene vi har når det kommer til frafall i høyere utdanning. De skriver videre at forslaget vil ramme de studentene som enten ikke ønsker å ta en hel grad, eller som av ulike årsaker må avbryte studiene før de har oppnådd en bachelor- eller mastergrad.

Senterpartiet er altså helt enig med oss i at dette er et dårlig forslag. Og de har selv gått til valg på å styrke arbeidet mot frafall i høyere utdanning. Hvorfor de da ikke prioriterer å fjerne et forslag som de selv beskriver som dårlig, og som ikke vil ha ønskede virkning, er dermed helt uforståelig. Hvorfor det Trygve Slagsvold Vedum? Vi hadde håpet at studentene var høyere oppe på deres prioriteringsliste. Hvis Senterpartiet mente at det var behov for å styrke arbeidet mot frafall, så synes det i hvert fall ikke i budsjettet.

Selv om senterpartiet ikke er på studentenes side i denne saken har de lagt inn flere forslag vi kan heie på dem for. Både 2700 studentboliger, videreføring av 11. måneders studiestøtte og 20 millioner ekstra til å styrke arbeidet med psykisk helse for studenter er gode og avgjørende tiltak for å sikre lik rett til utdanning og for at studenter skal få lov til å studere.

Disse budsjettforslagene kommer som en liten trøst da de ikke har valgt å prioritere en reversering av regjeringens stipendkutt, men det holder ikke å si at man er mot i brødtekst når det ikke ligger penger på bordet.

Senterpartiets (SP) sin prioriterte liste:

  • Øremerke midler til desentral utdanning og øke basisbevilgning til UH-sektoren, 100 mill. kr
  • 2700 studentboliger, 33,8 mill. kr
  • Styrke arbeidet med psykisk helse for studenter, 20 mill. kr
  • Etablere nye studieplasser bl.a. i distriktene, 50 mill kr
Del dette