Du er her: Student.no > Blogg > Statsbudsjett 2019 > Fam kommenterer – APs alternative statsbudsjett 2019

13.11.2018 (oppdatert 29.11.2018)

Fam kommenterer – APs alternative statsbudsjett 2019

I utarbeidelsen av sitt alternativ til statsbudsjett har Arbeiderpartiet (AP) hatt studentene helt fremme i pannebrasken. Det er klart at det er spennende å vente på at landets største parti skal si sitt om nasjonens budsjett. Mange av forslagene treffer meg midt i hjertet, men med et lite unntak.

I en budsjettlekkasje dagen før budsjettet ble lagt frem skrev AP at dette året måtte de prioritere å gjøre godt igjen det ugagnet som regjeringen har gjort. De har gått ut mot regjeringens forslag om å kutte i studentenes stipendandelen, og ikke minst prioritert dette i sitt alternative statsbudsjett. Dette ble jeg veldig glad for å se. Arbeiderpartiet har valgt å stå på samme side som studentene, 28 organisasjoner og universitets- og høyskolesektoren. Det lover godt! Arbeiderpartiet ser det samme som oss, nemlig at forslaget er uten en eneste gulrot å finne – kun pisk. I stedet legger de inn 25 millioner kroner til bedre veiledning av studenter. Ja, det er et forslag jeg vil stå foran stortinget og heie på!

AP ser også viktigheten av studentboliger og vil at det i regi av studentsamskipnadene skal bygges 3000 studentboliger, 800 flere enn regjeringen. Dette er et tiltak som vi ser viktigheten av hver dag, spesielt ved studiestart. Vi må sørge for at studentene har et rimelig sted å bo uansett hvor de ønsker å studere. Og her er studentboliger avgjørende, både for enkeltindividet og for samfunnet gjennom å være med på å presse leieprisene ned. 

Når det kommer til studiestøtten støtter AP opptrappingen til 11. måneders studiestøtte. Det er likevel litt synd at det ikke er lagt inn en styrking av studentenes kjøpekraft i de andre 10 månedene. Studiestøtte i juni har vært en lang kamp for studentene som også er feiret flere ganger. Nå er det på tide å begynne på omfanget av studiestøtten. I løpet av hele året blir studentenes kjøpekraft økt, men per måned er det kun i juni vi faktisk merker en forskjell. Da er det på tide at Arbeiderpartiet, som selv sier at lik rett til utdanning er en av våre grunnpilarer, og at for mange studenter er avhengig av økonomisk hjelp eller ekstrajobb for å kunne studere, begynner dette arbeidet.

I tillegg foreslår AP en kraftig økning i studieplasser på i alt 3000. Det er positivt at de ønsker at flere skal kunne ta høyere utdanning, men  en økning av studieplasser har likevel en bakside.

På den ene siden må vi ta hensyn til at universitetene og høyskolene har plass til alle disse nye studentene. For å få det til trenger vi en enda større satsing på infrastruktur og bygningsmasse enn selv de har lagt inn. Mange bygg er gamle og slitte, og har et reelt tak på hvor mange studenter som kan tas inn. Her er det viktig å starte i riktig ende, vi må løse utfordringene med bygg og infrastruktur for at flere studenter kan få plass.

Den andre baksiden handler om studentvelferd. 3000 studieplasser er et bra tiltak, men hvis det alltid skal komme like mange studieplasser som nye studentboliger vil vi fortsatt se over 10 000 studenter i boligkø i fremtiden også. Det holder ikke å nulle det ut dessverre.

Samfunnet trenger ny kunnskap, men de som skal ta til seg denne kunnskapen trenger også god tilrettelegging for å kunne gjøre nettopp det. Da trengs det bedre rammer innenfor både helse, økonomi og bolig, enn det som er lagt inn i dette budsjettet. Arbeiderpartiet leverer et godt budsjett på utdanning og de fortjener skryt, men husk at vi må starte med enkelte tiltak i riktig rekkefølge.

Arbeiderpartiet (AP) sin prioriterte liste:

  • Ikke kutte i stipendordningen, 256 mill. kr
  • Øke tilskuddet til totalt 3000 studentboliger i 2019, 53 mill. kr
  • Fortsette opptrappingen mot 11 måneders studiestøtte
  • Legge til rette for etter- og videreutdanning
  • Ha en større satsing og tydelig prioriteringsliste for bygg og infrastruktur, 100 mill. kr
  • Opprette 3000 studieplasser innen strategisk viktige områder, 154 mill. kr
  • Psykisk helsetilbud for studenter, 5 mill. kr
  • Bedre veiledning av studenter, 25 mill. kr

 

Del dette