Du er her: Student.no > Blogg > Kvalitet i utdanningen > Et kvalitetsvakuum

16.06.2016

Et kvalitetsvakuum

Frokostseminarets panel bestod av statssekretær i Kunnskapsdepartementet Bjørn Haugstad, skribent i Civita Torkel Brekke, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Marianne Aasen, og prorektor for utdanning ved HiOA, Nina Waaler.
Frokostseminarets panel bestod av statssekretær i Kunnskapsdepartementet Bjørn Haugstad, skribent i Civita Torkel Brekke, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Marianne Aasen, og prorektor for utdanning ved HiOA, Nina Waaler.

Våren 2017 kommer regjeringen til å legge frem en stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning. Vi har brukt noe av ventetiden på å lage vår egen melding. Studentenes kvalitetsmelding er et 130 siders langt dokument som er fullspekket av studentenes egne visjoner og mål for god utdanningskvalitet.

Lanseringsfest
Studentenes kvalitetsmelding ble lansert på NSOs frokostseminar tirsdag denne uken. Leder i NSO, Therese, åpnet seminaret med å redegjøre for hvorfor vi har skrevet Studentenes kvalitetsmelding. Studentenes kvalitetsmelding er studentenes viktigste innspill til den kommende stortingsmeldingen, og vil forhåpentligvis fylle det tomrommet og vakuumet som finnes i dag. Studentenes kvalitetsmelding tar for seg ulike problemstillinger innenfor ulike områder i høyere utdanning, og hvert delkapittel avsluttes med mulige løsninger og helt konkrete anbefalinger.

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Bjørn Haugstad og prorektor for utdanning ved HiOA, Nina Waaler, kommenterte meldingen. Enigheten om at meldingen er lang var stor, men like stor var enigheten om at innholdet var viktig. Haugstad fortalte at det virket som at studentene nå hadde byttet taktikk for å komme med innspill til stortingsmeldinger, da studentene tidligere skrev egne meldinger etter at de respektive stortingsmeldingene var lagt frem. Vi er enige med Haugstad om at gjeldende taktikk er best, og vi håper og tror at regjeringen kopierer mye tekst fra Studentenes kvalitetsmelding inn i stortingsmeldingen.

Paneldebatt
Frokostseminaret ble avsluttet med et panel bestående av stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Marianne Aasen, skribent i Civita, Torkel Brekke, samt Haugstad og Waaler. Det var mange aspekter som kom frem i paneldebatten. Enigheten om at vi ønsker bedre kvalitet i høyere utdanning var nok en gang til stede, men det ble også trukket frem forskjeller.

Avslutningsvis fikk samtlige paneldeltakere spørsmålet: «hvis du kunne gjort én ting for å bedre kvaliteten, hva ville du gjort?». Svarene tydeliggjorde forskjellene. Brekke ville gjøre mer undervisning og forskning tilgjengelig digitalt, Aasen ønsket å likestille forskning og undervisning i større grad ved å blant annet gjøre undervisning meritterende, Haugstad ville forbedre mottaksapparatet ved institusjonene det første semesteret studentene begynte på studiene sine, og Waaler ønsket å koble utdanning og forskning tettere sammen, både administrativt og i alle utdanninger.

Store forventninger
Vi har ekstremt store forventninger til den kommende stortingsmeldingen og det arbeidet som vi mener det er nødvendig å gjøre med utdanningen ved universiteter og høyskoler. For å gjøre jobben enklere for alle parter, har vi skrevet Studentenes kvalitetsmelding. Meldingen presenterer løsningen og fasiten på store deler av det kvalitetsløftet vi trenger i høyere utdanning.

Frokostseminaret i panoramaformat.
Frokostseminaret i panoramaformat.
Del dette