Du er her: Student.no > Blogg > Kvalitet i utdanningen > Likestillingens rolle i strukturendringene

09.06.2016

Likestillingens rolle i strukturendringene

Den 6. juni avholdt KIF-komiteen i samarbeid med NTNU seminaret: «Strukturreformen i UH-sektoren – Lovende for likestilling?» i Trondheim. Selv om deltakermassen på seminaret viste alt annet enn en jevn fordeling mellom kvinner og menn er det liten tvil om at tematikken for dagen er ekstremt aktuell, og ikke minst at strukturendringene kan og bør påvirke likestillingsarbeidet ved de involverte institusjonene.

Som statssekretær, Bjørn Haugstad, helt korrekt presiserte i sin innledning er det ingen umiddelbar sammenheng mellom strukturendringene i universitets- og høgskolesektoren og likestillingsarbeidet. Allikevel åpner det for å sette et ekstra fokus, og å legge en liten ekstra innsats i arbeidet med likestilling og mangfold hos institusjonene. Hvor vidt man har valgt å plukke opp denne muligheten ved de forskjellige institusjonene kan man derimot sette spørsmålstegn ved.

I tiden som kommer ligger det et stort ansvar hos lederne ved institusjonene. Ikke bare skal man fullføre en overordnet sammenslåingsprosess,  men man skal også se på sine egne fagmiljøer, egne studieporteføljer og egne organisasjonskart. Hvordan skal dere som ledere sørge for at denne prosessen fullføres på en måte som skaper størst mulig kvalitet, og hvordan skal dere knytte likestilling inn i dette?

Et sted å starte, som statssekretæren også godt presiserte ved flere anledninger, er å se på hvordan det rekrutteres inn i lederstillinger ved institusjonene. Skal man få flere kvinner inn i lederposisjoner i høyere utdanning hjelper det ikke å bruke markeringstusj på søkerlistene når de allerede er inne. Man må heller se på hvordan man rekrutterer inn til søkerlistene. På samme måte som man i rekrutteringen av studenter må begynne tidlig, gjennom god informasjon, gode veiledningstjenester og tilgjengelighet. Grunnlaget for likestilling må legges allerede i forkant av søknadsprosessene, hvis ikke kommer man ingen vei.

Prosessor ved KTH i Stockholm, Anna Wahl, sa noe vi i NSO også til stadighet ønsker å trekke frem i vårt arbeid med likestilling. Hun snakket om at dersom vi ikke kan beskrive problemet kan vi heller ikke komme med løsningen. Dette er noe vi i NSO også over lengre tid, blant annet i arbeidet med likestillingsmeldingen, har forsøkt å trekke frem. Ofte ser man etter kortsiktige etter konkrete tiltak, istedenfor å utrede årsakene til at situasjonen er slik den er, og å finne målrettede tiltak ut fra disse utredningene. Dette, i tråd med at man aktivt jobber med å skape en kultur for mangfold og likestilling, er viktige momenter jeg tror vi i NSO og professor Wahl enkelt kan enes om. Spørsmålet er jo bare hva som skal til for at man kommer dit.

De senere årene har det blitt lagt frem både en strukturmelding, og ikke minst en likestillingsmelding, uten at noen av disse egentlig sier noe om hvordan prosesser som den vi er inne i nå kan bidra til å styrke likestillingsarbeidet. Nå dukker det opp nok en mulighet i form av en stortingsmelding om kvalitet. Når den legges frem i 2017 bør det uten tvil ligge inne konkrete tanker om hvordan likestilling og mangfold kan og skal bidra til å øke kvaliteten på høyere utdanning.

skm

For å oppsummere tematikken for seminaret tror jeg det hersker stor enighet om at strukturendringene er noe som kunne vært lovende for likestilling. Og etter å ha hørt flere rektorer, dekaner og lignende fortelle om sine ambisjoner og tanker finnes det liten tvil hos meg om at det er noe man ønsker å jobbe med. Hvor vidt strukturprosessen faktisk har bidratt til å øke initiativet stiller jeg meg heller tvilende til. Forhåpentligvis kan dette seminaret virke som en kick-starter for å få i gang arbeidet.

Tirsdag den 14. juni lanserer NSO «Studentenes kvalitetsmelding». Lanseringen kan følges live her på student.no

Del dette