Du er her: Student.no > Blogg > BM70 > Vårens generalforsamling for studenter i Europa

26.05.2016 (oppdatert 01.06.2016)

Vårens generalforsamling for studenter i Europa

Alle delegasjonene på slutten av generalforsamlingen. Foto: NSO
Alle delegasjonene på slutten av generalforsamlingen. Foto: NSO

For to uker siden var Norsk studentorganisasjon (NSO) vertskap for den 70. generalforsamlingen til den europeiske studentunionen (ESU). I dette foraet er 45 nasjonale studentorganisasjon medlemmer og til sammen representerer  ESU 15 millioner studenter. Vi kommer alle fra ulike institusjoner, vi har ulik bakgrunn og ulike utdanningssystem. Allikevel jobber vi alle for et felles mål. En sterk studentstemme og en bedre studiehverdag for de vi representerer.

Vi skal ikke undervurdere hvor mye av det som bestemmes på europeisk nivå faktisk påvirker norsk utdanningssystem og oss som studenter i Norge. ESU er vår viktigste organisasjon for å påvirke de prosessene i alle relevante organer på europeisk nivå, men særlig den europeiske unionen, i Bologna-prosessen, Europarådet og UNESCO. Derfor jobber NSO aktivt for at ESU skal fremme de sakene og ta de standpunktene som er viktige for oss.

På dette møtet stod det flere viktige saker på agendaen. Revidering av ESUs politiske plattform om høyere utdanning, politisk plattform om offentlig ansvar, ledelse og finansiering av høyere utdanning i tillegg til en rekke uttalelser. Vi fikk gjennomslag alle våre endringsforslag til de politiske plattformene. Disse handlet i hovedsak om å styrke ESUs politikk på studentinvolvering i både europeiske og internasjonale prosesser.

Blant uttalelsene var det særlig én som var viktig for oss. I forkant av generalforsamlingen arrangerte vi et seminar som tok sted både på Voss og i Bergen om den globale studentstemmen. Her utarbeidet engasjerte studenter fra hele verden en deklarasjon, en felles plattform for samarbeid for studenter på globalt nivå. Deklarasjonen ble lest opp høyt av de som bidro til å utvikle den siste dag av seminaret. Den ble videre løftet og vedtatt som en uttalelse på selve generalforsamlingen. Det var et stolt øyeblikk for NSO som initiativtaker til det hele. ESU ble med det vedtaket første studentorganisasjon til å undertegne deklarasjonen.

I etterkant har den danske studentorganisasjonen signert, den irske studentorganisasjonen skal gjøre det til helgen og på kommende sentralstyremøte blir forhåpentligvis NSO den tredje til å underskrive.

Det er utrolig gøy å jobbe med studentpolitikere fra andre land. Vi lærer utrolig masse om deres gjennomslag, utfordringer og utdanningssystem. Mye er forskjellig, men det viktigste, og det som gjør det så givende er vi er enig om og arbeider for vårt felles beste. Vi arbeider og samarbeider for at alle skal ha lik rett og mulighet til å ta høyere utdanning.

NSO sin delegasjon fornøyd etter årets BM. Fra høyre: Therese Eia Lerøen, Wenche Åsheim, Helge Schwitters, Janne Nyhus og Christine Svendsrud.
NSO sin delegasjon fornøyd etter årets BM. Fra høyre: Therese Eia Lerøen, Wenche Åsheim, Helge Schwitters, Janne Nyhus og Christine Svendsrud.
Del dette