Du er her: Student.no > Blogg > Statsbudsjett > Første etappe mot 11 måneder studiestøtte

10.05.2016 (oppdatert 01.06.2016)

Første etappe mot 11 måneder studiestøtte

Foto: NSO
Foto: NSO

I morgen legger regjeringen frem revidert nasjonalbudsjett for 2016. Revidert budsjett brukes i all hovedsak til korrigeringer i henhold til endringer som har skjedd siden statsbudsjettet ble vedtatt før jul.

11 måneder studiestøtte

I statsbudsjettet som ble behandlet i høst vedtok stortinget en opptrappingsplan mot 11 måneder studiestøtte.

Vedtak 86: Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2016 komme tilbake med et konkret opplegg for å innføre 11 måneder studiestøtte med start i 2017 og opptrapping mot 2020.

Om ett år vil altså studentene få én uke mer i utbetalt studiestøtte slik at en får mer tid til å studere frem mot eksamen og kan bekymre seg litt mindre om den husleien som skal betales når studieåret er omme. Hvorvidt denne uken blir utbetalt i mai, eller juni nå i opptrappingen er ikke det viktigste. Her legger vi til grunn at Kunnskapsdepartementet finner de løsningene som er mest hensiktsmessig i forhold til Lånekassens eksisterende systemer. Det vi derimot forventer er at eventuelle kostnader Lånekassen vil få for å gjøre det mulig med en 11 måned blir dekket dersom de ordinære driftsmidlene ikke er tilstrekkelig.

Levekårsundersøkelsen

I statsbudsjettet ble det vedtatt at kunnskapsdepartementet tar sikte på å gjennomføre en ny levekårsundersøkelse blant studenter. Sist denne ble gjennomført var i 2010 av statistisk sentralbyrå (SSB) og tallene ble publisert i 2012.

Nå har regjeringen gått tilbake på lovnaden, og trukket tilbake intensjonen til stortinget om å gjennomføre denne undersøkelsen. Det betyr altså at regjeringen aktivt nå har bestemt seg for å ikke finne ut hvordan studentenes levekår er.

Vi vil oppfordre stortinget til å be regjeringen holde det de lovet både stortinget og studentene. Dersom det viser seg at KD allikevel ikke har rom i budsjettet til å gjennomføre den etterlengtede levekårsundersøkelsen bør nettopp revideringen være anledningen for å be Stortinget om midler til å skaffe seg kunnskap om studentenes situasjon.

Del dette