Du er her: Student.no > Blogg > Kvalitet i utdanningen > Internasjonalisering – et felles prosjekt

18.03.2016 (oppdatert 19.03.2016)

Internasjonalisering – et felles prosjekt

Universitets- og høyskolesektoren står overfor mange utfordringer på det internasjonale plan. Dette gjelder blant økt internasjonal konkurranse, en stadig utvikling av digitaliserte og virtuelle medier, samt flyktningsituasjonen. Dette påvirker sektoren vår.

panel therese

En av de hete potetene i sektoren for tiden, er fremdeles kvalitet i høyere utdanning. Om et år kommer det en stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning, en stortingsmelding som forhåpentligvis vil stake veien for mange universiteter og høyskoler for hvordan kvaliteten i egne utdanninger kan styrkes. Også på den årlige internasjonaliseringskonferansen til Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), som gikk av stabelen på Universitetet i Stavanger forrige uke, stod kvalitetsaspektet i sentrum.

Internasjonaliseringskonferansen 2016 omhandlet hvordan sektoren kan møte de utfordringene vi står ovenfor. Har universitetene og høyskolene de virkemidlene og ressursene som skal til for å klare dette? Et godt tiltak som allerede gjennomføres på flere utdanningsinstitusjoner i Norge er akademisk dugnad for flyktninger og asylsøkere. Det finnes ekstremt mye god kunnskap og kompetanse i vårt langstrakte land som kan hjelpe flyktninger med å skape seg nye liv i Norge. Det er viktig at universiteter og høyskoler sammen med sine studentdemokratier, samarbeider for å møte de utfordringene sektoren står ovenfor.

Et av de viktigste spørsmålene som ble drøftet på konferansen, var hvordan internasjonalisering kan bidra til å øke kvaliteten i høyere utdanning. Therese diskuterte spørsmålet i en paneldebatt sammen med statssekretær i Kunnskapsdepartementet Bjørn Haugstad, prorektor Dag Husebø ved Universitetet i Stavanger og Jannecke Wiers-Jenssen fra NIFU. Fra NSO sitt ståsted, var det viktig å få frem i lyset at internasjonalisering er mer enn engelskspråklige emner, inn- og utreisende studenter. Skal internasjonalisering bidra til økt kvalitet, er det viktig at inn- og utreisende studenters erfaringer, kunnskap og kompetanse anses som ressursrikt, og at studenter som ikke reiser på utveksling også skal få internasjonalisering i sin norske utdanning. Det må innebære at utdanningen som gis skal være internasjonal orientert og relevant. Skal internasjonalisering bidra til å heve kvaliteten i norsk høyere utdanning er det på tide at vi slutter å ha et tunnelsyn på hva internasjonalisering er.

Det er viktig at sektoren står sammen for å møte de utfordringene vi står ovenfor. Dette må innebære at studenter, vitenskapelige ansatte, rektorer, og andre står sammen for å vise at høyere utdanning er en stor nytteverdi for samfunnet. Muligheten til å ta høyere utdanning er viktig for å fremme sosial mobilitet, og det er viktig at vi åpner opp og inviterer inn de som trenger det mest akkurat nå.

Del dette