Du er her: Student.no > Blogg > Statsbudsjett > Et uklart budsjett for studentene

07.10.2015 (oppdatert 08.10.2015)

Et uklart budsjett for studentene

I dag ble forslaget til Solberg-regjeringens andre ordinære statsbudsjett lagt frem, uten at det viser en tydelig studentsatsing verken den ene aller andre veien. Mens man i den ene enden fortsetter en frisk satsing på studentboliger, står fortsatt studiestøtten mer eller mindre på stedet hvil.

Som normalen er det knyttet stor spenning når statsbudsjettet blir lagt frem. Hvem jubler i dag? Hva får studentene å rutte med det neste året? Hvordan vil min utdanning se ut i fremtiden? Årets budsjettforslag bærer preg av å være knyttet til et vedtak gjort på Sundvollen i 2013, uten at man viser noe stor vilje til å satse videre på studentvelferdenCQtDUEnUsAAg3oq utenom dette. Regjeringen fortsetter å vise at de ønsker å bygge studentboliger. Selv om 2200 boliger er under vårt krav på 3000, er det fortsatt tegn på en positiv trend i den nye regjeringen, og en vilje til å bygge for studentene. Når det kommer til studiestøtten stiller vi derimot spørsmål.

Det er viktig å huske regjeringen har tatt ansvaret for å snu en negativ trend, og at de for andre år på rad sørger for en økning i studiestøtten over lønns- og prisvekst. Dette er positivt, men vi i NSO sliter allikevel med å se nøyaktig hvor regjeringen ønsker å gå med denne satsningen. Vårt krav er 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G), og i dette tempoet ser det pent sagt utopisk ut. Vi savner en tydelig plan fra regjeringen, og en tydelig prioritering. Vi trenger en klar opptrapping, og vi vil derfor presisere viktigheten av at Stortinget nå følger opp sitt eget vedtak fra 2013 om å øke studiestøtten både i lengde og omfang. Frem mot statsbudsjettet skal vedtas må de ta ansvaret for at regjeringen legger frem en tydelig plan på hvordan man skal oppnå en tilstrekkelig studiestøtte. Vi i NSO kan ikke ta denne kampen alene.

Foruten våre hovedprioriteringer i studentboliger og økt studiestøtte har det også skjedd andre spennende ting i sektoren i dag. Det ble klart at regjeringen fortsetter sin satsing på Sentre for fremragende utdanning (SFU). Vi synes det er spennende at regjeringen har et frisk satsing på kunnskap og utdanning. For å heve kvaliteten i høyere utdanning mener vi også at bygg og infrastruktur må prioriteres, og det er spennende å se at regjeringen vurderer å inkludere en investeringsplan for dette i sin neste langtidsplan. Til slutt er det selvfølgelig også viktig for oss at forskning og utdanning går hånd i hånd, og vi er derfor glad for at dette blir prioritert i neste års budsjett.

Det er fortsatt tidlig i budsjettprosessen, og det er vanskelig for oss å vite hva vi sitter med når vi kommer til vedtak i desember. Det som er sikkert er at vi på kontoret er veldig stolte over hvordan studentbevegelsen rundt om i landet har markert seg i dag både gjennom lokale, nasjonale og sosiale medier. Takket være hele bevegelsen klarer vi å sette fokus på våre viktigste saker. Den neste tiden skal vi i arbeidsutvalget bruke på å fremme våre tanker og krav inn i den videre prosessen, og vi skal gjøre alt vi kan for å ta oss enda et steg nærmere studentkravet.

Del dette