Du er her: Student.no > Blogg > Statsbudsjett > Hvordan vil studentene prioriteres i 2016?

18.09.2015 (oppdatert 25.09.2015)

Hvordan vil studentene prioriteres i 2016?

Når statsbudsjettet legges frem av regjeringen den 7. Oktober har NSO klare forventninger til at studentene blir en prioritet, og at vi kommer enda et steg nærmere #studentkravet.

NSO er en organisasjon med mange baller i luften, og når det kommer til våre viktigste prioriteringer er vi direkte avhengige av hva regjeringen og samarbeidspartiene klarer å bli enige om i det årlige statsbudsjettet. Regjeringen har så langt i sin periode sørget for en frisk satsning på studentboliger, men i sitt tredje statsbudsjett mener vi det er på høy tid at regjeringen også begynner en større satsning på studiestøtten.

Budsjettet for 2015 ble en kamp

Da budsjettet for 2015 ble lagt frem var det kun en ting som gjaldt for NSO. Stopp skolepenger. Til tross for at stortinget året før hadde sendt tydelige signaler om at skolepenger for internasjonale studenter 10486003_10154655243050277_2340154930432439643_nikke var ønskelig, valgte allikevel regjeringen å foreslå dette i budsjettet. Dette måtte stoppes, og det klarte vi.

Dessverre førte dette til at andre saker ble prioritert i mindre grad en det vi ønsket. Allikevel, takket være solid arbeid fra samarbeidspartiene klarte man å øke tildelingen av studentboliger til rekordhøye 2000 (2200 etter revidert), noe som var en stor seier for studentvelferden. I fjor vant vi kampen mot skolepenger, i år skal den kampen aldri måtte tas. I år skal vi ha fullt fokus på våre hovedprioriteringer gjennom hele budsjettforhandlingene, og forhåpentligvis skal vi skaffe et større gjennomslag enn noen gang tidligere.

I år skal studentene prioriteres

På landsmøtet til NSO i april fortalte statssekretær Bjørn Haugstad at regjeringens satsing på studentboliger skulle fortsette. Musikk i våre ører. Gjennom studentboligundersøkelsen for 2015 kunne vi også se tegn på at den friske satsingen på studentboliger begynner å få effekt. Gjennom det kommende studieåret vil også enda flere prosjekter ferdigstilles i flere deler av landet. Vårt arbeid nå går altså ut på i tillegg til å holde fokuset på studentboliger oppe, å få et reelt løft i studiestøtten. Til tross for at økningen i fjorårets budsjett er den første over prisvekst på mange år, blir det dessverre bare småpenger for studenter i en utfordrende finansiell situasjon. Derfor kommer vi til å fortsette jobbe for større sprang i retning av vårt krav om en studiestøtte knyttet til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden.

Gjennom hele året, og helt frem til budsjettet vedtas i november skal vi fortsette å jobbe for at våre prioriteringer står som nr 1 på lista til regjeringen når de skal bevilge penger.

 

 

Del dette