Du er her: Student.no > Blogg > Landsmøtet > Valgkomiteen orienterer

02.10.2014 (oppdatert 14.10.2014)

Valgkomiteen orienterer

NSOs valgkomité 2014 - 15 (V-H: Tuva, Jonas, Bjørn-Åge, Axel, Gina).
NSOs valgkomité 2014 - 15 (V-H: Tuva, Jonas, Bjørn-Åge, Axel, Gina).

Hei kjære NSO!

 

Vi i valgkomiteen, Gina, Bjørn-Åge, Jonas, Axel og Tuva (leder) har lyst til å dele våre tanker om valg i NSO med dere i denne bloggen. Dette er første blogginnlegg  av (forhåpentligvis)  3 og vi tenker  neste innlegg kommer litt før jul og at det siste blir når landsmøtet begynner å nærme seg.

NSO-året er godt i gang. Landsstyret har sitt første møte, høsten har ankommet og valgkomiteen til NSO har sitt tredje møte for perioden. Bak valgprosessene i NSO og innstillinger fra valgkomiteen er det en stor kabal som helst skal gå opp. Dette innlegget tar for seg hvordan vi i valgkomiteen har tenkt å legge den kabalen i året som kommer. Om du har tanker eller innspill, vil vi gjerne høre fra deg.

Den største arbeidsmengde for valgkomiteen er  innstilling på  kandidater til neste års arbeidsutvalg og sentralstyre. Arbeidsutvalg og sentralstyre velges av landsmøtet. Tidligere år har valgkomiteen gjennomført intervju av kandidater til arbeidsutvalget dagene før og under landsmøtet mens valg av sentralstyre skal gjøres for første gang i 2015. Valgkomitéen  har vanligvis jobbet fra tidlig morgen til sent på kveld under landsmøtet for å få klar innstillingen og arbeidet har vært hektisk. Fjorårets valgkomité hadde i forkant av landsmøtet mottatt skriftlige oppgaver fra kandidater til arbeidsutvalget, snakket med referanser og hatt medietrening for lederkandidatene.

Årets valgkomité ønsker en best mulig prosess rundt innstilling av kandidater, og ønsker å bruke metoder som er mest mulig nøytrale med tanke på ulike personlighetstyper, fartstid i organisasjonen, kjønn og personlige preferanser. For å få til mest mulig likebehandling av alle kandidater ønsker vi å unngå det største tidspresset på landsmøtet. Vi valgt å flytte hovedvekten litt bort fra intervju, siden mye forskning på feltet viser at intervju ikke er en veldig god måte å finne de beste kandidatene på.

For å ta det første først; innstilling til sentralstyret:

Valgkomiteen ønsker å innstille til sentralstyret på bakgrunn av skriftlige oppgaver og referansesjekk i tillegg til en kortere samtale. De skriftlige oppgavene er for å kartlegge faglig kompetanse hos kandidatene og rettskriving vil ikke bli vektlag. Det er enda usikker om sentralstyret skal skrive sakspapirer selv, eller om dette skal gjøres av arbeidsutvalget, og skriftlig framstillingsevne kan bli vurdert dersom sentralstyret skal produsere mye tekst. Oppgaven er tenkt å være åpen, hvor kandidatene skal skrive om valgfritt fagområde. Ved å få innsikt i hvilke områder de ulike kandidatene er sterkest på/er mest engasjert i kan valgkomiteen sette sammen et sentralstyre som komplementerer hverandre og sammen har en bred kompetanse. Det er altså ikke tenkt å ha intervjuer av sentralstyrekandidater men heller en kort samtale under landsmøtet. Dette er også et tiltak for å likestille ekstroverte og introverte kandidater, samt at personlig preferanse får minst mulig tyngde.

Når det gjelder innstilling til arbeidsutvalget ønsker valgkomiteen å ha skriftlige oppgaver, referansesjekk og intervju. Det er mulig det og blir flere vurderingsmetoder. For å gi oss selv mer tid under landsmøtet ønsker vi å ha innstilling til arbeidsutvalget ferdig før landsmøtet begynner. Akkurat hvordan vi skal gjennomføre intervjuene bestemmer vi senere. Kanskje legger valgkomiteen ut på turné, kanskje blir det på regionmøtene eller kanskje kandidater til arbeidsutvalget må komme til Oslo noen dager før landsmøtet starter. Vi får se på hvor mange kandidater vi har og hvor tidlig kandidatene melder seg.

Siden valgkomiteen mener at innstilling til arbeidsutvalg og sentralstyret bør sees i sammenheng og fordi vi ønsker å ha skriftlige oppgaver fra alle kandidater vil fristen for å bli vurdert av valgkomiteen i år(neste år) være tidligere enn den har vært før. Det vil fortsatt  være mulig å stille til arbeidsutvalget og sentralstyret fram til åpningen av landsmøtet, men da uten å bli vurdert av valgkomiteen. Dermed vil disse heller ikke kunne bli innstilt på av oss.

Utover dette kommer vi til å være med på alle (forhåpentligvis) arrangementer og møter i regi av NSO. I tillegg er Gina og Tuva med i kursgruppa til NSO og reiser rundt og holder kurs for medlemslag så vi håper på å bli kjent med flest mulig potensielle kandidater (dvs alle dere!!) i løpet av året. Hils på oss og prat med oss når du møter oss, da blir vi skikkelig glad! Ellers nås vi enkelt på vk@student.no for spørsmål, innspill eller andre pek.

Over og ut for denne gang, vi sees!

–       Valgkomitéen

Del dette